ABSOLWENCI

 

 

Poni┐ej prezentujemy naszych absolwentˇw:

Rok 1975

1.

Mgr in┐. Wojciech Serwa˝ski

2.

Mgr in┐. Andrzej Romanus

3.

Mgr in┐. Witold Kordowski

4.

Mgr in┐. Wies│aw Kiliman

Rok 1978

5.

Mgr in┐. Andrzej Žwierczy˝ski

6.

Mgr in┐. Tomasz Matuszczyk

7.

Mgr in┐. Jerzy Rymdzionek

8.

Mgr in┐. Bogus│aw Pijanowski

9.

Mgr in┐. Janusz Szlaga

10.

Mgr in┐. Andrzej Kobyla˝ski

11.

Mgr in┐. Krzysztof Lis

12.

Mgr in┐. Leszek Sarnacki

13.

Mgr in┐. Maciej Nawrocki

14.

Mgr in┐. Witold Podgˇrski

15.

Mgr in┐. Maria Nagajewicz

16.

Mgr in┐. Henryk Kolanowski

17.

Mgr in┐. W│odzimierz Niebuda

18.

Mgr in┐. Jan Straus

19.

Mgr in┐. Ryszard Maisner

 

 

Rok 1979

20.

Mgr in┐. Wies│aw Borsuk

21.

Mgr in┐. Wies│aw úubkowski

22.

Mgr in┐. Andrzej Szafraniec

23.

Mgr in┐. Piotr Karkoszka

24.

Mgr in┐. Marian Szklarski

25.

Mgr in┐. Jerzy Krynicki

26.

Mgr in┐. Krzysztof Bielecki

27.

Mgr in┐. Witold Cyranowicz

28.

Mgr in┐. Zbigniew Jˇ╝wiak

 

 

Rok 1980

29.

Mgr in┐. Bronis│aw Dziŕgielewski

30.

Mgr in┐. Krzysztof Skrodzki

31.

Mgr in┐. Bogus│aw Stŕpczy˝ski

32.

Mgr in┐. Marek Kula

33.

Mgr in┐. Jaros│aw Paszkowski

34.

Mgr in┐. Zdzis│aw Krawczyk

35.

Mgr in┐. Maciej Wiernicki

36.

Mgr in┐. Maciej Wieczfi˝ski

37.

Mgr in┐. Andrzej Bartnik

38.

Mgr in┐. Andrzej Makowski

39.

Mgr in┐. Zenon Skalec

40.

Mgr in┐. Robert Olszowy

41.

Mgr in┐. Krzysztof Ziembi˝ski

42.

Mgr in┐. Janusz Bukowski

43.

Mgr in┐. Janusz Rydel

44.

Mgr in┐. Kazimierz Jaskulak

45.

Mgr in┐. Zbigniew Nowak

46.

Mgr in┐. Andrzej Szrajner

47.

Mgr in┐. Ryszard Malec

 

 

Rok 1981

48.

Mgr in┐. Jaros│aw Stawrowski

49.

Mgr in┐. Stanis│aw ForyÂ

Rok 1982

50.

Mgr in┐. Bohdan Jezierski

51.

Mgr in┐. Krzysztof Flak

52.

Mgr in┐. Gra┐yna Lewandowska

53.

Mgr in┐. Grzegorz Gruszczy˝ski

54.

Mgr in┐. Piotr Wardza│a

55.

Mgr in┐. Leszek Zdrojewski

56.

Mgr in┐. Wies│aw Fa│at

57.

Mgr in┐. Tadeusz Araszkiewicz

Rok 1983

58.

Mgr in┐. Jerzy Kowalski

59.

Mgr in┐. S│awomir Dudzi˝ski

60.

Mgr in┐. Jerzy Po│o˝ski

61.

Mgr in┐. Andrzej Janiszewski

62.

Mgr in┐. Krzysztof  Kruza

63.

Mgr in┐. Zbigniew Oko˝ski

64.

Mgr in┐. Wies│aw Kami˝ski

65.

Mgr in┐. Jacek Adamski

66.

Mgr in┐. Andrzej Krasny

67.

Mgr in┐. S│awomir Niziuk

Rok 1984

68.

Mgr in┐. Jaros│aw Konicki

69.

Mgr in┐. Krzysztof  Piotrowski

70.

Mgr in┐. Krzysztof  Wiŕckowski

71.

Mgr in┐. Krzysztof Skibicki

72.

Mgr in┐. Dariusz SuÂniak

73.

Mgr in┐. Wojciech Gˇrski

74.

Mgr in┐. Krzysztof Gryz

75.

Mgr in┐. Dariusz Kwiatkowski

76.

Mgr in┐. Piotr Wys│owski

77.

Mgr in┐. Grzegorz Gali˝ski

78.

Mgr in┐. Maciej Golusi˝ski

79.

Mgr in┐. Krzysztof Saba│a

80.

Mgr in┐. Leszek Kozak

81.

Mgr in┐. Anna Kaniewska-Szczucka

82.

Mgr in┐. Maciej »uk

83.

Mgr in┐. Grzegorz Majek

84.

Mgr in┐. Jerzy Lipka

85.

Mgr in┐. Marek Korzec

86.

Mgr in┐. Marek Lesiak

 

 

Rok 1985

87. Mgr in┐. Iwona Muszy˝ska-Kawecka 88. Mgr in┐. Jan Stelmach

89.

Mgr in┐. Marek Matuszczyk

90.

Mgr in┐. Marek Kalbarczyk

91.

Mgr in┐. Andrzej Faderowski

92.

Mgr in┐. Piotr Bej

93.

Mgr in┐. Gra┐yna Kurek

94.

Mgr in┐. Piotr Kurek

Rok 1986

95.

In┐. Andrzej Federowicz

96.

Mgr in┐. Marek P│aza

97.

Mgr in┐. Andrzej Kardasz

98.

Mgr in┐. Tomasz Mukosiej

99.

In┐. Wojciech Janas

100.

Mgr in┐. Krzysztof Choinacki

101.

Mgr in┐. Jerzy Andres

102.

Mgr in┐. Bogus│aw Strzelczak

103.

Mgr in┐. Zbigniew Szklarski

104.

Mgr in┐. Maciej Rymarz

105.

Mgr in┐. Andrzej Rytel

106.

Mgr in┐. Stefan Wodzy˝ski

107.

Mgr in┐. Dariusz Urbanek

108.

Mgr in┐. Mariusz Walkiewicz

109.

Mgr in┐. Arkadiusz Jarucki

110.

Mgr in┐. Jaros│aw Podniesi˝ski

111. Mgr in┐. Robert D▒browski    

Rok 1987

112.

Mgr in┐. Maciej Fryzka

113.

Mgr in┐. Grzegorz B│a┐ejak

114.

Mgr in┐. Pawe│ Jeziorek

115.

Mgr in┐. Miros│aw Popio│ek

116.

Mgr in┐. Marek Walewski

117.

Mgr in┐. Krzysztof Garbacz

118.

Mgr in┐. Zbigniew Kowalczyk

119.

Mgr in┐. Dariusz Kopro˝

120.

Mgr in┐. Krzysztof Ogonowski

121.

Mgr in┐. Tomasz Lotz

122.

Mgr in┐. Janusz Kami˝ski

123.

Mgr in┐. Sylwester Macha│owski

Rok 1988

124.

Mgr in┐. Krzysztof Trynkos

125.

Mgr in┐. Jerzy Kowalczyk

126.

Mgr in┐. Zbigniew Ci▒Ška

127.

Mgr in┐. Dariusz Cymbali˝ski

128.

Mgr in┐. Piotr Dyk

129.

Mgr in┐. Dariusz Kowalczyk

130.

Mgr in┐. Tadeusz Ma│┐

131.

Mgr in┐. Zbigniew Zaj▒c

132.

Mgr in┐. Remigiusz Wijatyk

133.

Mgr in┐. Grzegorz Wo╝niak

134.

Mgr in┐. S│awomir Mi│ow

135.

Mgr in┐. Jan Kondraciuk

136.

Mgr in┐. Dariusz Guzowski

 

 

Rok1989

 

137.

Mgr in┐.  Zbigniew Jodzis

138.

Mgr in┐. Grzegorz Osi˝ski

139.

Mgr in┐. Robert Bosk

140.

Mgr in┐. S│awomir Chilimoniuk

141.

Mgr in┐. Tomasz Piliszek

142.

Mgr in┐. Artur Zych

143.

Mgr in┐. Jacek Ksi▒┐ek

144.

  Mgr in┐. Marek Cholewka

Rok 1990

145.

Mgr in┐. Jacek Spyrka

146.

Mgr in┐. Jacek Ali˝ski

147.

Mgr in┐. Miros│aw Janaszek

148.

Mgr in┐. Jacek Hoffman

149.

Mgr in┐. Waldemar Wojciechowski

150.

Mgr in┐. Zbigniew Podgˇrski

151.

Mgr in┐. S│awomir Rogala

152.

Mgr in┐. Piotr Paczuski

153.

Mgr in┐. Piotr Serbe˝ski

154.

Mgr in┐. Bohdan LeÂniak

155.

Mgr in┐. Tomasz Gabryelwicz

156.

Mgr in┐. Tomasz Kosewski

157.

Mgr in┐. Henryk Olejarz

158.

Mgr in┐. Marek Michalczyk

159.

Mgr in┐. Wojciech Olasz

160.

Mgr in┐. Artur Przybysz

161.

Mgr in┐. Marek Pietraszewski

162.

Mgr in┐. Piotr Serafin

163.

Mgr in┐. Bogdan Barcikowski

 

 

Rok 1991

164.

Mgr in┐. Robert Szyd│o

165.

Mgr in┐. Pawe│ Urba˝ski

166.

Mgr in┐. Maciej Kokoszy˝ski

 

 

Rok 1992

167.

Mgr in┐. Robert Cochˇr

168.

Mgr in┐. Krzysztof Antonik

169.

Mgr in┐. Cezary Ko│odziej

170.

Mgr in┐. Andrzej WiÂniewski

171.

Mgr in┐. Leszek Kleps

 

 

Rok 1993

172.

Mgr in┐. Maciej Zarŕba

173.

Mgr in┐. Miros│aw Siwik

174.

Mgr in┐. Krzysztof Guga│a

175.

Mgr in┐. Janusz Minchberg

176.

Mgr in┐. Marcin Ocioszy˝ski

177.

Mgr in┐. Cezary W▒sowski

178.

Mgr in┐. Arkadiusz Popielarz

179.

Mgr in┐. Wojciech Bia│ek

180.

Mgr in┐. Zbigniew Bogumi│

181.

Mgr in┐. Pawe│ Pietrzak

Rok 1994

182.

Mgr in┐. Krzysztof Siwiecki

183.

Mgr in┐. Robert Ha│aburda

184.

Mgr in┐. Jaros│aw Kami˝ski

185.

Mgr in┐. Janusz Piesio

186.

Mgr in┐. Tadeusz Kami˝ski

187.

Mgr in┐. Pawe│ Kulas

188.

Mgr in┐. Cezary Pielacha

189.

Mgr in┐. Tomasz Domeradzki

190.

Mgr in┐. Robert Bogusz

191.

Mgr in┐. Stanis│aw Kucharski

192.

Mgr in┐. Marcin Karolak

 

 

Rok 1995

193.

Mgr in┐. Pawe│ Dur

194.

Mgr in┐. Jaros│aw Gonciarz

195.

Mgr in┐. Leszek Mi▒sko

196.

Mgr in┐. Adam Lewczuk

197.

Mgr in┐. Jaros│aw BraÂ

198.

Mgr in┐. Pawe│ Wrˇblewski

199.

Mgr in┐. Olgierd Je│owicki

200.

Mgr in┐. Dariusz Ga│▒zka

Rok 1996

201.

Mgr in┐. Marcin Bujak

202.

Mgr in┐. Piotr Paszta

203.

Mgr in┐. Robert M▒cznik

204.

Mgr in┐. Jacek Kowalski

205.

Mgr in┐. Grzegorz Stŕpniewski

206.

Mgr in┐. Wies│aw Ku╝mi˝ski

207.

Mgr in┐. Micha│ Szrajber

 

 

Rok 1997

208.

Mgr in┐. Tomasz Wiŕcek

209.

Mgr in┐. Robert WiÂniewski

210.

Mgr in┐. Dariusz WiÂniewski

211.

Mgr in┐. Andrzej Smak

212.

Mgr in┐. Jan MaŠkula

213.

Mgr in┐. Marek Rutkowski

214.

Mgr in┐. Cezary Majkowski

215.

Mgr in┐. Andrzej Molak

216.

Mgr in┐. Marek Stŕpie˝

 

 

Rok 1998

217.

Mgr in┐. Krzysztof Ruszczyk

218.

Mgr in┐. Pawe│ Kŕdziora

219.

Mgr in┐. Wojciech Žrednicki

220.

Mgr in┐. Bogdan Czapiga

221.

Mgr in┐. Jacek Bielak

222.

Mgr in┐. Jacek Ka│ŕcki

223.

Mgr in┐. Andrzej Krzy┐anowski

 

 

Rok 1999

224.

Mgr in┐. Marcin Chrzanowicz

225.

Mgr in┐. Wojciech Lipi˝ski

226.

Mgr in┐. Grzegorz Olchawa

227.

Mgr in┐. Krzysztof Godek

228.

Mgr in┐. Piotr Duda

229.

Mgr in┐. Tomasz Tajchman

Rok 2000

230.

Mgr in┐. Krzysztof Janiszewski

231.

Mgr in┐. Marek Wiszowaty

232.

Mgr in┐. Pawe│ Tymirski

233.

Mgr in┐. Dariusz Wielechowski

234.

Mgr in┐. Maciej Staszewski

235.

Mgr in┐. Tomasz Barzycki

236.

Mgr in┐. Grzegorz Lasowy

237.

Mgr in┐. Micha│ Konopka

238.

Mgr in┐. Pawe│ Dylewski

 

 

Rok 2001

239.

Mgr in┐. Krzysztof Paw│owski

240.

Mgr in┐. Mariusz Zdolski

241.

Mgr in┐. Bart│omiej Hanula

242.

Mgr in┐. Grzegorz Glina

243.

Mgr in┐. Robert Gregorczyk

244.

Mgr in┐. Dariusz Drews

245.

Mgr in┐. Krzysztof Tomczuk

246.

Mgr in┐. Piotr Tomczuk

247.

Mgr in┐. Jerzy Stercu│a

248.

Mgr in┐. Micha│ Sionek

249.

Mgr in┐. Mariusz Czaplicki

250.

Mgr in┐. Tomasz D▒browski

251.

Mgr in┐. Mariusz Czajkowski

252.

Mgr in┐. Marcin Tuszy˝ski

253.

Mgr in┐. Marcin Pietruszka

254.

Mgr in┐. S│awomir Andu│a

Rok 2002

255.

Mgr in┐. Artur Jakubowski

256.

Mgr in┐. Pawe│ Urzykowski

257.   

Mgr in┐. Krzysztof Zaorski

258.  

Mgr in┐. Daniel Jakubowski

259. 

Mgr in┐. Dominik WiÂniewski  

260.

Mgr in┐. Adrian Tymi˝ski 

261. Mgr in┐. Wojciech Janas 262. Mgr in┐. Marcin Koz│owski
263. Mgr in┐. Bartosz Wrˇblewski    

Rok 2003

264. Mgr in┐. Wojciech Fru┐y˝ski 265. Mgr in┐. Pawe│ Janik
266. Mgr in┐. Adam Kosuda 267. Mgr in┐. Arkadiusz Owczarzak
268. Mgr in┐. Grzegorz Polkowski 269. Mgr in┐. Dariusz Czy┐

Rok 2004

270. Mgr in┐. Krzysztof Rŕbi 271. Mgr in┐. Pawe│ Bartosiak
272. Mgr in┐. Bogdan Gryszpanowicz 273. Mgr in┐. Marek Kacprzak - Informatyka
274. Mgr in┐. Aleksander Mierucki - Informatyka 275. In┐. Micha│ Tomaszewski - studia in┐ynierskie

Rok 2005

276. Mgr in┐. Piotr Ludowski 277. Mgr in┐. Adam Szafara
278. Mgr in┐. Krzysztof Troszczy˝ski 279. Mgr in┐. Micha│ Žwiderski
280. Mgr inz. S│awomir Sasinowski 281. Mgr in┐. Miko│aj Smolak
282. Mgr in┐. Rados│aw Wo│ek 283. Mgr in┐. Pawe│ TrzeÂniewski
284. Mgr in┐. Pawe│ Sadowski 285. Mgr in┐. Wojciech Ziemniak
286. Mgr in┐. Krzysztof Milewski 287. Mgr in┐. úukasz »elazko
288. Mgr in┐. Jaros│aw Krˇl  

Rok 2006

289. Mgr in┐. Antoni Racis 290. Mgr in┐. Daniel Celda  - Informatyka
291. Mgr in┐. Rafa│ Michalski  - Informatyka 292. Mgr in┐. Robert Z│otnicki  - Informatyka
293. Mgr in┐. Tomasz Kapczy˝ski  - Informatyka 294. Mgr in┐. Marek Tkaczuk  - Informatyka
295. Mgr in┐. Rafa│ Lipiec 296. Mgr in┐. úukasz Smolak
297. Mgr in┐. Pawe│ Szylberg  - Informatyka 298. Mgr in┐. Piotr Olszowy  - Informatyka
299. Mgr in┐. Grzegorz Florek  - Informatyka    

Rok 2007

300. mgr in┐. Micha│ Cierniak - Informatyka 301. mgr in┐. Marek Gabryszewski
302. mgr in┐. Miros│aw Wˇjcik 303. mgr in┐. Krzysztof Szepietowski  - Informatyka
304. in┐. úukasz Kaniowski  - Informatyka 305. mgr in┐. Krzysztof Rybak - Informatyka
306. mgr in┐. Marcin Przybysz  - Informatyka 307. mgr in┐. Piotr Waldemar Drozd  - Informatyka
308. mgr in┐. Bart│omiej Zass  - Informatyka 309. mgr in┐. Marcin Rudnicki
310. mgr in┐. Pawe│ Pazderski 311. mgr in┐. Rados│aw K▒ca

Rok 2008

312. mgr in┐. Grzegorz Krzemi˝ski 313. mgr in┐. Marek PiaÂcik  - Informatyka
314. mgr in┐. Marcin Przybi˝ski 315. mgr in┐. Grzegorz Pieni▒┐ek  - Informatyka
316. mgr in┐. Marcin Adamczyk  - Informatyka 317. mgr in┐. Rafa│ Bogusz
318. mgr in┐. Tadeusz úukaszuk  - Informatyka 319. mgr in┐. Tomasz Dominik Kisielewicz
320. mgr in┐. Grzegorz Kokosza  - Informatyka 321. mgr in┐. Piotr Wˇjcik

Rok 2009

322. mgr in┐. Pawe│ Szpytma 323. mgr in┐. Piotr Chrapki
324. mgr in┐. Adam Pop│awski 325. mgr in┐. Robert Bielski
326. mgr in┐. Pawe│ Gˇrecki 327. mgr in┐. Grzegorz Kasprzyk
328. mgr in┐. Rafa│ Wiernicki 329. mgr in┐. Tomasz Jura - Informatyka
330. mgr in┐. Kamil Staszewski - Informatyka 331. mgr in┐. Piotr Biadasz
332. mgr in┐. Krzysztof Žliwa - Informatyka 333. mgr in┐. Maciej Andrzejewski - Informatyka
334. mgr in┐. Adrian S│owikowski 335. mgr in┐. Micha│ Kwiatkowski
336. mgr in┐. Leszek Marciniak    

Rok 2010

337. mgr in┐. Maciej Koper  - Informatyka 338. mgr in┐. Pawe│ Zaj▒c - Informatyka
339. mgr in┐. Piotr Stawicki - Informatyka 340. in┐. Kamil S│omkowski - Informatyka
341. in┐. Micha│ Trochimczyk - Informatyka 342. in┐. Piotr Pataj - Informatyka
343. in┐. Kamil ZawiÂlak - Informatyka 344. in┐. Mariusz Kowalczyk - Informatyka
345. in┐. Adam Wojtal - Informatyka 346. in┐. Karol Andraszek - Informatyka
347. mgr in┐. Jakub Opara 348. mgr in┐. Jakub Lorencki
349. mgr in┐. Karol Ko┐uchowski 350. mgr in┐. Tomasz úukasik
351. in┐. Damian Fiuk 352. in┐.. Piotr Zagrajek
353. mgr in┐.. Borys Bakun 354. mgr in┐. Kamil Ziˇ│ek
355. in┐. Tomasz Žledziewski 356. in┐. Jakub Sakowski
357. mgr in┐. Bart│omiej Oko˝ 358. mgr in┐. Marcin WiÂniewski - Informatyka
359. mgr in┐. Mateusz Kufel 360. mgr in┐. Tomasz Lipi˝ski
361. mgr in┐. Alan Steinbarth 362. mgr in┐. Dawid Daniszewski
Rok 2011
363. in┐. Marek Szafra˝ski  - Informatyka 364. mgr in┐. Tomasz Rudnicki
355. mgr in┐. Krzysztof W│odarczyk 366. in┐. Patryk Pilarski - Informatyka
367. in┐. Aleksander Bartnikiewicz - Informatyka 368. in┐. Micha│ úebkowski - Informatyka
369. in┐. Pawe│ Subda - Informatyka 370. mgr in┐. Pawe│ Szyma˝ski - Informatyka
371. mgr in┐. Mateusz KwaÂniewski - Informatyka 372. mgr in┐. Karol Andraszek - Informatyka
373. in┐. Miros│aw Marzysz 374. mgr in┐. Dariusz Nejbauer - Informatyka
375. mgr in┐. Rafa│ Gurzkowski  - Informatyka 376. mgr in┐. Pawe│ Gasienica-Samek - Informatyka
377. mgr in┐. Krzysztof Korczy˝ski 378. mgr in┐. Piotr Pataj - Informatyka
379. mgr in┐. Kamil ZawiÂlak - Informatyka 380. mgr in┐. Kamil Grzybek - Informatyka
381. mgr in┐. Micha│ Paw│owski - Informatyka 382. mgr in┐. Adam Wojtal - Informatyka
Rok 2012
383. in┐. Jakub Nizi˝ski 384. in┐. Marcin Kazalski
385. in┐. Tomasz Piechucki - Informatyka 386. in┐. Krzysztof Bartczak - Informatyka
387. in┐. Jaros│aw Wilk 388. in┐. Piotr Bienias
389. mgr in┐. Damian Fiuk - Informatyka 390. mgr in┐. Piotr Zagrajek _ Informatyka
391. mgr in┐. Mariusz Kowalczyk - Informatyka 392 mgr in┐. Artur Klamborowski - Informatyka
393. mgr in┐. Pawe│ Majkowski - Informatyka 394. mgr in┐. Micha│ Wojty˝ski
395. mgr in┐. Wojciech Kuroczycki - Informatyka 396. mgr in┐. Marcin Banasik - Informatyka
397. mgr in┐. Rafa│ Rzeszowiak - Informatyka 398. in┐. Piotr Wyszy˝ski
399. in┐. Piotr Wyszogrodzki 400. mgr in┐. Jaros│aw Caban - Informatyka
401. mgr in┐. Marek Olszaniecki 402. in┐. Micha│ Soko│owski
403. mgr in┐. Janusz Kostyra 404. in┐. Grzegorz Tomala
       
Rok 2013
405. in┐. Piotr Bogusz 406. in┐. Marcin Kominek
407. in┐. Micha│ Ostrycharz 408. in┐. Krzysztof G│odowski
409. in┐. Piotr Pr▒tnicki 410. in┐. Przemys│aw Majerczak
411. in┐. Maciej Polakowski 412. in┐. Miros│aw Gniadek
413. mgr in┐. Kamil Krzysztof Kozio│ 414. mgr in┐. Krzysztof Bartczak
415. in┐. Piotr Chrustowski 416. mgr in┐. Micha│ Kocaj
417. mgr in┐.Jakub Sakowski 418. mgr in┐. Maciej Piotr Nowak
419. mgr in┐. Tomasz Piechucki 420. in┐. Cezary Szempli˝ski
       
Rok 2014
421. mgr in┐. Jakub Nizi˝ski 422. mgr in┐. Miros│aw Marzysz
423. in┐. Tomasz Mosakowski 424. in┐. Konrad Napiˇrkowski
425. mgr in┐. Pawe│ úukasiewicz 426. mgr in┐. Micha│ Guzowski
427. mgr in┐. Marcin Rutkowski 428. in┐. Zbigniew Rydlewski
429. mgr in┐. Marek Cichecki 430. in┐. Piotr Ros│oniec
431. in┐. Mieczys│aw Miksza    
       
Rok 2015
432. in┐. Rafa│ Rycerz 433. in┐. Adam Kiso│ek
434. in┐. Krzysztof Kocia│kowski 435. in┐. Marcin Suda
436. in┐. úukasz Maciuga 437. in┐. Piotr Mazurek
438. in┐. Marcin Zarzycki 439. in┐. Miko│aj Skoczylas
440. in┐. Magdalena Stawiany 441. in┐. Marcin Ziˇ│kowski
442. in┐. Joanna Giska 443. in┐. Micha│ Kozio│
444. mgr in┐. Przemys│aw Majerczak 445. in┐. Olga Gerasik
446. mgr in┐. Marta Kowalczyk 447. mgr in┐. Patryk Marek
448. in┐. Adam Niski 449. in┐. Anton Novik
450. mgr in┐. Piotr Wyszogrodzki 451. mgr in┐. Tobiasz Siemi˝ski
452. mgr in┐. Kamil Krˇl    
Rok 2016
453. mgr in┐. Piotr Sikorski 454. mgr in┐. Piotr Bulkowski
455. mgr in┐. Ernest Sobczy˝ski 456. mgr in┐. Maciej Polakowski
457. in┐. Andrzej Kubicki 458. mgr in┐. Krzysztof Rygalski
459. mgr in┐. Jaros│aw Po│o˝ski 460. in┐. Bartosz Wierci˝ski
461. in┐. Tomasz Detka 464. in┐. Piotr B│▒dek
465. in┐. Pawe│ Falkowski 466. in┐. Karol Siegieda
467. in┐. Patryk Bobecki 468. in┐. Piotr Marcinkowski
469. in┐. Milena Marciniak 470. in┐. Norbert Grzyb
471. mgr in┐. Micha│ Popiˇ│ 472. in┐. Mateusz Januszek
473. in┐. Adrian Piechowicz 474. in┐. Wiktor Poniewierski
475. in┐. Konrad Pawlak 476.