DYDAKTYKA

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych prowadzi zajęcia dydaktyczne w trzech podstawowych grupach przedmiotowych tzn.:

            Na pierwszym roku studiów studenci Wydziału Elektrycznego P. W. odbywają zajęciach z przedmiotu Graficzny zapis konstrukcji i Grafika inżynierska, poznając podstawowe metody odwzorowań  przestrzennych na płaszczyźnie Otrzymują zatem niezbędną dla inżyniera wiedzę z zakresu tworzenia własnych projektów konstrukcyjnych oraz komunikacji ze środowiskiem technicznym. Dobrze wyposażone laboratoria komputerowe oraz wysokokwalifikowana kadra dydaktyczna pozwala prowadzić zajęcia z szeregu przedmiotów informatycznych, takich jak:

    Trzecią grupą zagadnień w jakiej specjalizuje się Zakład dotyczy prowadzenia ścieżki dyplomowania Urządzenia Elektryczne Pojazdów Samochodowych. Ta dyscyplina stanowi również podstawową specjalizację naukową pracowników naukowo-dydaktycznych. W ramach ścieżki dyplomowania Urządzenia Elektryczne  Pojazdów Samochodowych prowadzonych jest szereg zajęć specjalizacyjnych przygotowujących absolwentów do samodzielnej pracy inżynierskiej w zakresie szeroko pojętych zagadnień elektronicznego i elektrycznego wyposażenia  pojazdów samochodowych. Praca dydaktyczna jest wspomagana nowoczesnymi urządzeniami, począwszy od aparatury pomiarowej skończywszy na komputerach.

Główne laboratoria specjalistyczne znajdują się w gmachu Starej Kotłowni na terenie głównym P. W.