Laboratoria ZKUE


 Diagnostyczne -  Elektromechatroniki Pojazdów Samochodowych
 Elektromechatroniki pojazdów samochodowych
 Układów elektronicznych w pojazdach
 Grafiki inzynierskiej i Metod Cad w elektrotechnice