HISTORIA ZKUE

 

 

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

 

Zarys historyczny

    Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych powstał w 1976 roku w oparciu o kadrę Zakładu Podstaw Konstrukcji i Geometrii Wykreślnej, a poprzednio Katedry Matematyki D na Wydziale Elektrycznym PW.

   W latach 50-tych ubiegłego stulecia prof. St. Wocjan kierował Katedrą kreśleń technicznych a następnie Zakładem Rysunku Technicznego i Geometrii Wykreślnej, w których pracowali między innymi:

·  mgr inż.Czesław Dąbrowski - później dyrektor Departamentu Kadr w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

·  mgr inż.Zdobysław Flisowski - później - prof. dr hab. - Kierownik Zakładu Wysokich Napięć, prodziekan Wydziału Elektrycznego PW, prorektor Politechniki Warszawskiej,
                                                                    Minister Edukacji RP, Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Technicznej w Legionowie.

·  mgr inż. Ryszard Matla - później - prof. dr hab. - Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej,

·  mgr inż. Roman Matla, później - prof. dr - Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Geometrii Wykreślnej oraz Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych.

   W latach 60- tych Kierownikiem Katedry Matematyki D na Wydziale Elektrycznym był, późniejszy prodziekan Wydziału doc. dr hab. Jacek Wojtowicz, a Kierownikiem Zakładu Geometrii Wykreślnej w Katedrze Matematyki D był z-ca profesora mgr Stanisław Wocjan. Prof. Stanisław Wocjan prowadził zajęcia dydaktyczne z Geometrii wykreślnej i Rysunku technicznego dla studentów Wydziału Elektrycznego i wyodrębnionego Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej. Był świetnym dydaktykiem. W okresie, gdy głównym orężem nauczyciela była wiedza oraz tablica i kreda, zapis na tablicy rysunków technicznych był w Jego wykonaniu swoistym dziełem sztuki. Niewątpliwie pomagał Mu w tym fakt, iż był również artystą malarzem. W ramach wielokrotnie organizowanych przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych wystaw malarstwa w Auli Politechniki Warszawskiej, studenci mogli podziwiać Jego dzieła - pełne ekspresji i bujnej wyobraźni. Profesor Stanisław Wocjan kierował Zakładem do roku 1970, w którym przeszedł na emeryturę.

W końcu lat 60-tych kadrę Zakładu stanowili:

    Stanisław Wocjan – wówczas st. wykładowca, mgr inż.,

    Roman Matla – adiunkt, dr inż.,

    Edward Sawiński – st. wykładowca, mgr,

    Władysław Rostkowski – wykładowca, mgr inż.,

    Antoni Dębowski – st. asystent, mgr inż.,

    Georgii Dymitrow – st. asystent, mgr inż.,

    Andrzej Sęk – asystent, mgr inż.,

    Krzysztof Kosiński – asystent, mgr inż.


 

Fot.1. Prof. mgr inż.Stanisław Wocjan – artysta malarz – kierownik Zakładu
Geometrii Wykreślnej do roku 1970

Ze wspomnień prof. dr hab. J.L. Jakubowskiego o prof. St. Wocjanie:

„ … skąd artysta malarz na Wydziale Elektrycznym? Otóż Wocjan miał za sobą studia techniczne i był specjalistą od kreśleń technicznych. Jako malarz był uczniem Mariana Wawrzenieckiego, reprezentanta klasycznego kierunku malarstwa, a jego ideałem był Jan Matejko. Jest zrozumiałe, że nie mógł on pogodzić się z kierunkiem socrealizmu w sztuce i zwalczał go namiętnie. Na tym tle wszedł w kolizję ze Związkiem Zawodowym Plastyków i okresowo bywał pozbawiany możliwości wystawienia obrazów, a nawet przydziału farb i płótna. Jako miłośnik malarstwa Wocjana pomagałem mu w organizowaniu w dużej auli Politechniki wystaw prac członków Związku Artystów Niezależnych, którego był animatorem (były to lata 1947 i 1949). … gdy w czasie Powstania Warszawskiego nasza Stolica legła w gruzach, gdy zburzeniu uległa Politechnika, gdy płomienie zniszczyły Twą pracownię z jej bezcennymi płótnami, nie załamałeś się. Jako gorący patriota zrozumiałeś, że Ojczyzna bardziej potrzebowała wtedy techniki niż sztuki. I jako wybitny specjalista, poświęciłeś się nauczaniu młodzieży akademickiej rysunku technicznego.
Ty, Mistrz barwy i kształtu, przekazywałeś swą wiedzę w fakturze czarno-białej, w fakturze czarnych linii na białym tle. Dziś kilka tysięcy inżynierów może być
dumnych z tego, że ich profesor był Artystą, który kreślenia techniczne wywodził od rysunków Leonarda da Vinci.
Wiem, że Twoja wybitna działalność
profesorska to tylko jeden z liści do wieńca chwały. Ty, Wizjoner barw, świateł i cieni, przejdziesz do historii kultury i sztuki polskiej przede wszystkim jako Artysta, który potrafił przelać na płótno nostalgię i czar utworów Szopena. Toteż śmiało mógłbyś powiedzieć: Non omnis moriar...”.

Na fot. 3. przedstawiono przykładowe prace malarskie prof. St. Wocjana oraz wykonany przez Niego Exlibris do książki prof. J. L. Jakubowskiego.

Fot. 2. Tryptyk malarski St. Wocjana – Odwieczne pieśni Karłowicza

Fot. 3. Exlibris autorstwa St. Wocjana do księgozbioru J. L. Jakubowskiego

    W roku 1970 w ramach reformy strukturalnej w Politechnice Warszawskiej powstały instytuty wydziałowe. W skład Instytutu Maszyn Elektrycznych, którego pierwszym dyrektorem został Prof. dr Bolesław Dubicki, wszedł Zakład Podstaw Konstrukcji i Geometrii Wykreślnej Kierownikiem Zakładu  został doc. dr inż. Roman Matla, którym kierował do 1976 roku.
W  1980 roku doc. dr Roman Matla otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

   Zakład prowadził wówczas zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Elektrycznego z przedmiotów: Geometria wykreślna, Rysunek techniczny, Podstawy konstrukcji mechanicznych oraz z przedmiotu Rysunek techniczny dla Wydziału Elektroniki.

W Zakładzie  Podstaw Konstrukcji i Geometrii Wykreślnej pracowali wówczas między innymi:

· dr inż. Roman Matla - później - prof. dr - Kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, prodziekan Wydziału Elektrycznego PW, członek Senatu PW.

· mgr inż. Georgii Dymitrow - później dr inż. - pracownik dydaktyczny Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

· mgr inż. Władysław Rostkowski - później - wieloletni wykładowca na Wydziale Elektrycznym PW.

· mgr inż. Antoni Dębowski -  później - wieloletni wykładowca na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.

· mgr inż. Stefan Małuszyński, później wieloletni wykładowca na Wydziale Elektrycznym, specjalista z dziedziny Podstaw konstrukcji mechanicznych

· mgr inż. Andrzej Sęk - później dr inż. - wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydz. Elektrycznego PW.

· mgr inż. Krzysztof Kosiński - później - wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny Wydz. Elektrycznego PW.

· mgr inż. Janusz Mazur - później - prof. dr hab. inż. - Kierownik Zakładu Konstrukcji  Urządzeń Elektrycznych PW.

Fot. 4. Prof. dr inż. Roman Matla

- kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Geometrii Wykreślnej od roku 1970 do 1976
oraz Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych od 1976 roku do 1990 roku.

W latach 70-tych do Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych została dołączona Pracownia Elektrotechniki Ogólnej pod kierunkiem dr inż. Edwarda Kobosko, która prowadziła zajęcia z Inżynierii Elektrycznej dla studentów Wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej i Poligrafii.

W skład Pracowni wchodzili następujący pracownicy:

· dr inż. Halina Pankiewicz-Sobolewska

· mgr inż. Edward Sepczyński,

· mgr inż. Krzysztof Pawlak,

· mgr inż. Jadwiga Zajdel,

· tech. Andrzej Rawicz,

· tech. Ewa Oleszczuk,

· mistrz Jerzy Ciesielski.

W 1975 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki poprowadzono kurs magisterski dla wybranej grupy inżynierów z krajowego przemysłu motoryzacyjnego w dziedzinie Elektrotechnika samochodowa.

Programy studiów z tej dyscypliny opracowali:

· Doc. dr Roman Matla,

· Doc. dr hab. Władysław Wasiluk

· Mgr inż. Janusz Mazur.

Pod kierunkiem mgr inż. Janusza Mazura zbudowano trzy laboratoria dydaktyczne:

· Aparatów Elektrycznych i Układów sterowania w pojazdach,

· Samochodowych maszyn elektrycznych

· Diagnostyki pojazdów samochodowych.

Pierwsze pojazdy udostępnione studentom do badań to: Fiat 125p. oraz Fiat 126 Personal.

Zajęcia ze studentami specjalizacji prowadzili wówczas:

· prof. dr hab. Eugeniusz Koziej,

· doc. dr hab. Jerzy Bąk,

· doc. dr Roman Matla,

· doc. inż. Bogusław Bień,

· dr inż. Władysław Połoński,

· mgr inż. Janusz Mazur,

· mgr inż. Andrzej Sęk,

· mgr inż. Krzysztof Kosiński,

· mgr inż. Bogusław Rytel,

· mgr inż. Jacek Ostrzeński.

Promotorami pierwszych prac magisterskich byli również:

· doc. dr hab. Waldemar Kwiatkowski,

· doc. dr hab. Władysław Wasiluk,

· doc. dr hab. Jerzy Owczarek

· dr inż. Marian Kaźmierowski,

· dr inż. Jerzy Zadrożny,

· dr inż. Henryk Rawa,

· mgr inż. Bogusław Rytel,

· dr inż. Tadeusz Karwat.

Pierwsi absolwenci pilotażowej grupy specjalizacji Elektrotechnika samochodowa uzyskali stopień mgr inż. elektryka w roku 1975. Byli to:

1. mgr inż. Wojciech Serwański – student dziennych studiów magisterskich Wydziału Elektrycznego PW,

2. mgr inż. Andrzej Romanus – inż. (kierownik wydziału kontroli jakości w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot w Warszawie),

3. mgr inż. Witold Kordowski – inż. (pracownik Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie),

4. mgr inż. Wiesław Kiliman – inż. (kierownik Zakładu Elektrotechniki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie).

W wyniku decyzji Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w roku akademickim 1976/1977 uruchomiono kształcenie studentów na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie Elektrotechniki Samochodowej. Prowadzenie specjalizacji powierzono powstałemu w 1976 r. Zakładowi Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych.

W roku 1978 wypromowano pierwszych absolwentów specjalizacji Elektrotechnika samochodowa. Należeli do nich między innymi:

 • mgr inż. Andrzej Świerczyński,

 • mgr inż. Tomasz Matuszczyk,

 • mgr inż. Jerzy Rymdzionek,

 • mgr inż. Bogusław Pijanowski.

 • W latach 70-tych i 80-tych Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych prowadził zajęcia na kursach podstawowych jednolitych studiów magisterskich, inżynierskich oraz wieczorowych i zaocznych z przedmiotów:

  Rysunek techniczny,

  Geometria wykreślna,

  Podstawy konstrukcji mechanicznych.

  Zajęcia z w/w przedmiotów, poza pracownikami o specjalnościach elektrycznych (Roman Matla, Władysław Rostkowski, Andrzej Sęk, Władysław Połoński, Krzysztof Kosiński, Janusza Mazur, Jacek Ostrzeński, Witold Zdunek,) prowadzili również mechanicy (Georgii Dymitrow, Stefan Małuszyński). W roku w 1990 po nagłej śmierci Prof. dr Romana Matli  p.o. Kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych został -
  Dr inż. Janusz Mazur, który po uzyskaniu stopnia dr hab. nauk technicznych pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. 
   

  W 2003 roku Zakład obchodził 25-lecie kształcenia w zakresie  Urządzeń elektrycznych pojazdów samochodowych.

  Z okazji 25 - lecia Zespół Zakładu opublikował monografię tematyczną w zakresie Elektromechatroniki pojazdów samochodowych, którą opatrzył przedmową Dziekan Wydziału Elektrycznego - prof. dr hab. inż. Roman Barlik.

  W roku 2004 prof. dr hab. inż. Janusz Mazur otrzymał tytuł naukowy Profesora . Na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Warszawskiej, Senat powołał Go w roku 2008.

   

  Fot. 6. Prof. dr hab. inż. Janusz Mazur
              – kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych od 1993 roku .

   

   

  W roku 2006 na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Warszawskiej został zatrudniony w Zakładzie prof. dr hab. inż. Jerzy Tokarzewski

  Fot.5.  Prof. dr hab. inż. Jerzy Tokarzewski
             
  - profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej

  W roku 2013 (od 01.09.2013) kierownikiem Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych został mianowany Prof. dr hab. Inż. Jerzy Tokarzewski.


          Prof. dr hab. inż. Janusz Mazur zakończył swoją ostatnią kadencję po 22 latach nieprzerwanego okresu pełnienia funkcji kierownika z Zakładu.

   

  W latach 90 - tych ubiegłego wieku oraz latach 2000 Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych specjalizuje się w następujących dziedzinach:

  · Elektromechatronika pojazdów samochodowych,

  · Grafika inżynierska, Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji,

  · Metody CAD w elektrotechnice,

  · Informatyka użytkowa i stosowana.  

  DYDAKTYKA

  W ramach jednolitych studiów magisterskich Zakład prowadził ścieżkę dyplomowania: Urządzenia Elektryczne Pojazdów Samochodowych.

  W okresie swego istnienia (do 07.2011r.) Zakład wypromował 372 inżynierów i magistrów inżynierów elektryków, o specjalizacji Elektromechatronika pojazdów samochodowych oraz na kierunku Informatyka. 

  W roku akademickim 2010/2011 kształci studentów w dyscyplinach podstawowych oraz specjalistycznych. Przedmioty ogólne prowadzone na kierunkach Elektrotechnika, Informatyka i Automatyka i Robotyka to:

  · Graficzny zapis konstrukcji,

  · Grafika inżynierska,

  · CAD Methods.

  Na kierunku Informatyka Zakład prowadzi zajęcia z przedmiotów obowiązkowych:

 • · Programowanie obiektowe,

 • · Bazy danych

 • · Programowanie aplikacji desktop i na urządzenia mobilne,

  · Projektowanie oprogramowania z użyciem  wzorców projektowych,

  ·  Programowanie aplikacji WWW,

  Podstawowym celem dydaktycznym Zakładu jest prowadzenie specjalizacji Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych na elastycznych studiach dwustopniowych. W ramach kształcenia specjalistycznego na kierunku Elektrotechnika prowadzone są przedmioty na specjalności Elektromechatronika na semestrach VI i VII oraz na specjalizacji Elektromechatronika pojazdów samochodowych na sem. IX i X. Poniżej przedstawiono wykaz prowadzonych przedmiotów.

  Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Informatyka 4 - CAD w grafice inżynierskiej w ramach internetowych studiów zaocznych na specjalnościach:

  ·     Informatyka stosowana – Wydział Elektryczny,

  ·     Mechatronika – Wydział Mechatroniki,

  ·     Inżynieria komputerowa – Wydział Elektroniki.

   

  W Zakładzie znajdują się następujące laboratoria dydaktyczne i naukowo-badawcze:

  · Laboratorium Komputerowego zapisu konstrukcji

  · Laboratorium Metod CAD w elektrotechnice

  · Laboratorium Elektromechatroniki pojazdów samochodowych

  · Laboratorium Systemów mikroprocesorowych w pojazdach samochodowych

  · Laboratorium Diagnostyczne elektrycznych urządzeń pojazdów samochodowych

  · Laboratorium Samochodowej techniki świetlnej,

  · Laboratorium Inżynierii elektrycznej.

  Od początku istnienia Zakład prowadzi zajęcia z elektrycznych przedmiotów podstawowych dla Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie Wydziału Inżynierii Środowiska). Przedmioty dotyczą w szczególności zagadnień inżynierii elektrycznej oraz wybranych zagadnień z podstaw elektrotechniki, maszyn elektrycznych, napędu elektrycznego, podstaw elektroniki oraz metrologii elektrycznej.

  Pracownicy Zakładu są autorami kilku podręczników akademickich:

     

  Fot. 7. Podręczniki pracowników Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

  Pracownicy Zakładu (prof. Janusz Mazur i dr K. Polakowski) są autorami multimedialnego wykładu z przedmiotu CAD w Grafice inżynierskiej w ramach multimedialnego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu WIKI.

  Zakład współpracował z uczelniami zagranicznymi. Dotyczy to Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bratysławie na Słowacji, Uniwersytetu Technicznego w Berlinie i Darmstadt (Niemcy), Uniwersytetu Technicznego w Sztokholmie, Uniwersytetu Technicznego w Goeteborgu, Instytutu Energetycznego w Moskwie, Uniwersytetu Iova w USA.

  W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi nasi pracownicy i studenci przebywali na stażach naukowych w:

  · University of Colorado w Boulder USA,

  · Northeastern University w Bostonie USA

  · Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bratysławie,

  · Uniwersytecie Technicznym w Sztokholmie,

  · Uniwersytecie Technicznym w Berlinie,

  · Instytucie Energetycznym w Moskwie,

  · Uniwersytet Techniczny w Darmstadt - Niemcy.

  Nasi studenci ...

  Studenci ścieżki dyplomowej Urządzenia Elektryczne Pojazdów Samochodowych mają możliwość wyjazdów na wycieczki mające na celu poszerzenie wiedzy praktycznej związanej z motoryzacją.

  W ramach licznych wyjazdów odwiedziliśmy między innymi:

  · Targi motoryzacyjne w Poznaniu

  · Wystawę motoryzacyjną w Warszawie

  · Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie

  · Firmy krajowe zajmujące się produkcją elektrycznego osprzętu samochodowego: Zelmot w Warszawie i Automotive Lighting Poland w Sosnowcu

  Ostatni wyjazd ze studentami to ...GENEWA

  Międzynarodowy Salon Samochodowy w Genewie należy do największych i najbardziej prestiżowych wystaw poświeconych motoryzacji na świecie. Duża grupa studentów i pracowników z Wydziałów Elektrycznego i Samochodów i Maszyn Roboczych odwiedziła Salon w Genewie. Kilkudniowy pobyt wpłynął bardzo korzystnie na poszerzenie horyzontów wiedzy zwiedzających.

  Ciekawą część wizyty na Salonie w Genewie stanowiła wystawa urządzeń diagnostycznych i serwisowych, co wzbudziło duże zainteresowani u studentów ze względów zawodowych. Uczestnicy wyjazdu mieli poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Wszystko, co zostało wymyślone na świecie w branży motoryzacyjnej zostało zaprezentowane w jednym miejscu.

  Na fot. 7 przedstawiono pobyt studentów i pracowników w Genewie w Szwajcarii.

  Fot. 8. Wizyta studentów i pracowników na Salonie samochodowym oraz w firmie Caterpillar w Genewie zajmuącej się produkcją maszyn i pojazdów budowlanych

  ...wizyta w Automotive Lighting Poland w Sosnowcu

      Studenci ścieżki Urządzenia Elektryczne Pojazdów Samochodowych zwiedzili zakłady produkcyjne firmy Automotive Lighting w Sosnowcu. Profilem działalności firmy jest produkcja samochodowych urządzeń oświetleniowych. Pomimo lokalizacji fabryki w Polsce, produkcja samochodowego osprzętu oświetleniowego odbywa się dla renomowanych firm zagranicznych z zachowaniem najwyższych standardów europejskich. Wytwarzane są projektory i lampy sygnałowe na pierwszy montaż dla takich pojazdów jak: Mercedes, Audi, Opel, Volkswagen, Fiat itp. Cały cykl produkcyjny, oprócz wytworzenia przewiduje tez dział kontroli jakości, gdzie badane są gotowe wyroby pod kątem właściwości świetlnych i mechanicznych. Podczas wycieczki zapoznano się z całym cykle produkcyjnym, począwszy od projektu, wykonania formy na wtryskarkach poprzez naniesienie materiału na odbłyśnik a kończąc na badaniu parametrów świetlnych. Badanie gotowego wyrobu realizowane jest w nowoczesnym laboratorium Zakładu, którego Politechnika ze względów zbyt dużych wymagań powierzchniowych nie jest w stanie zaproponować studentom na własnym terenie. Wizyty w zakładzie produkcyjnym pozwoliły na zdobycie praktycznej wiedzy i usystematyzowanie wiadomości poznanych na wykładach.

  … spotkania integracyjne i działalność sportowa

  Pracownicy Zakładu biorą udział w spotkaniach integracyjnych, organizowanych szczególnie z okazji świąt religijnych ( fot. 8-9).

  Fot. 9. Mgr inż. Paweł Sadowski – nasz absolwent – (drugi z lewej), wyróżniony nagrodą Fiata za wdrożoną pracę magisterską w Zakładach Iskra w Kielcach. W- wa 2005 r.

  Fot.10. Grupa studentów naszej specjalizacji w Centrum Szkolenia firmy Toyota w Warszawie zapoznaje sie z systemami diagnostyki pojazdów Fot.11. Dekoracja naszego absolwenta- mgr inż. Wojciecha Ziemniaka - jako Mistrza Europy Mechaników-Elektryków firmy Toyota -2007-2010 (trzeci z prawej).

  Fot. 12. Puchar naszych studentów w akademickich, żeglarskich mistrzostwach Polski (od lewej: M. Wójcik, S. Sasinowski, P. Wiśniewski, R. Jarnutowski).W-wa 2002 r.

  Baza lokalowa i laboratoryjna Zakładu

  Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych usytuowany jest w trzech gmachach.

  · W gmachu Głównym znajdują komputerowe laboratoria dydaktyczne Metod CAD oraz Grafiki Inżynierskiej, pomieszczenia i pracownie pracowników naukowo - dydaktycznych, sekretariat Zakładu.

  · W gmachu Starej Kotłowni znajdują się pomieszczenia laboratoriów dydaktycznych i naukowych Elektromechatroniki pojazdów samochodowych, Samochodowej techniki świetlnej, Inżynierii elektrycznej dla wydziałów nieelektrycznych oraz sala wykładowa specjalizacji.

  · W gmachu Elektrycznym – klatka C, znajdują się pomieszczenia laboratoriów Elektrycznych urządzeń diagnostyki pojazdów samochodowych, Samochodowych maszyn elektrycznych oraz zaplecza technicznego do obsługi laboratoriów Zakładu.

  Od października 2007 r. zajęcia z Graficznego Zapisu Konstrukcji są prowadzone w nowocześnie wyposażonej sali GG404

  Fot. 13. Gmach Starej Kotłowni, w którym mieszczą się laboratoria Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych na terenie głównym P.W.

  Fot. 14. Laboratorium informatyki i Metod CAD

  W Zakładzie, w roku 2006/2007 zatrudnionych jest na stałe 15 osób w tym 11 na stanowiskach nauczycieli akademickich.

  Zakład ma bogatą bazę aparatury naukowo-badawczej i dydaktycznej. Na poniższych fotografiach przedstawiono wybrane stanowiska badawcze.

  Dydaktyka na Wydziale Inżynierii środowiska PW

  Od kilkudziesięciu lat Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych był organizatorem i wykonawcą wybranych zajęć dydaktycznych dla studentów Studiów Dziennych, Wieczorowych i Zaocznych Wydziału Inżynierii Środowiska P.W. z dziedziny inżynierii elektrycznej. Zajęcia odbywały się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W trakcie zajęć podejmowane były tematycznie wybrane zagadnienia z zakresu Inżynierii Elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej, budowy i zastosowania wybranych maszyn i urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej przy eksploatacji urządzeń elektrycznych w technice Inżynierii Komunalnej i Ochrony Środowiska.

  Fot. 15. Laboratorium Inżynierii elektrycznej dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska

  Zajęcia laboratoryjne odbywały się w specjalnie zorganizowanym i odpowiednio wyposażonym technicznie (także - w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób ćwiczących – w ponad standartowe systemy ochrony przeciwporażeniowej) Laboratorium Inżynierii Elektrycznej zlokalizowane jest w jednym z pomieszczeń naszego Zakładu i przeznaczone wyłącznie dla potrzeb dydaktycznych studentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Obecnie Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Napędy elektryczne i zabezpieczenia, dla studentów studiów niestacjonarnych.

  Działalność naukowa Zakładu

  Główne kierunki badań naukowych i naukowo-usługowych Zakładu w latach od 1970roku do 1980 roku dotyczyły następujących zagadnień:

  · odwzorowania przestrzenne elementów złożonych w przestrzeni E3.

  · przekształcenia w geometrii rzutowej.

  · badania eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych w elektrowniach własnych cukrowni,

  · badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w zakładach farmaceutycznych i cukrowniach.

      W Zakładzie prowadzone było seminarium naukowe pod kierunkiem prof. dr Edwarda Otto oraz doc. dr Romana Matli. W seminarium brali udział wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej prowadzący badania z zakresu geometrii rzutowej i wykreślnej oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni z innych ośrodków akademickich (między innymi prof. dr B. Grochowski, doc dr H. Koczyk, doc. H. Adasiewicz, mgr Waligórski, dr G. Dymitrow, mgr J. Mazur, mgr A. Sęk, mgr K. Kosiński, mgr A. Bieliński, mgr E. Koźniewski, mgr Jerzy Żabowski).

  W tym okresie zrealizowano kilka prac doktorskich np:

  · pod kierunkiem prof. dr Edwarda Otto – dr inż. Georgii Dymitrow,

  · pod kierunkiem doc. dr Romana Matli – dr inż. Jerzy Żabowski oraz dr inż. Edwin Koźniewski.

      W Zakładzie wówczas zatrudnieni byli wyłącznie absolwenci Wydziału Elektrycznego PW. Realizowali szereg prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu krajowego i dotyczyły przygotowania urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pracy ciągłej. Wykonywano, zatem okresowe badania urządzeń dopuszczające fabryki do ruchu. Dotyczyło to zarówno urządzeń elektroenergetycznych jak transformatory, urządzenia rozdzielcze, ale również urządzeń elektrycznych w zakresie bezpiecznej eksploatacji.

  W latach 80-90 ubiegłego stulecia po utworzeniu specjalizacji Elektrotechnika samochodowa, pracownicy Zakładu przystąpili do intensywnej współpracy naukowej i naukowo-technicznej z krajowym przemysłem motoryzacyjny. Do zakładów, z którymi wówczas współpracowano należały:

  · Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Zelmot w Warszawie i Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Elmot w Świdnicy,

  · Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Dusznikach Zdroju,

  · Zakład nr 7 FSM w Sosnowcu.

  Zrealizowano wówczas szereg prac naukowo-badawczych na rzecz krajowego przemysłu elektromotoryzacyjnego i dotyczyły zagadnień konstrukcyjnych i pomiarowych urządzeń elektrycznego wyposażenia pojazdów samochodowych.

  Na fotografii 16 przedstawiono widok ówczesnego Laboratorium Elektrotechniki samochodowej.

  Fot. 16.. Laboratorium Elektrotechniki Samochodowej w latach 70 ubiegłego stulecia – sala 306 Gmach Nowy Lotniczy sala 306 Gmach Nowy Lotniczy. Warszawa 1978 r.

  Do ważnejszych prac należały:

  · System komputerowy badań rozsyłu światłości samochodowych projektorów oświetleniowych z odbłyśnikami paraboloidalnymi

  · Komputerowy system obliczeń świetlnych samochodowych projektorów paraboloidalnych

  · System automatycznej kontroli wybranych parametrów elektrycznych cewek zapłonowych

  · System kontroli parametrów samochodowych rozdzielaczy zapłonu silników spalinowych,

  · na taśmie produkcyjnej

  · Badania homologacyjne samochodowych lamp sygnałowych do pojazdu Fiat 126P

  · Stanowisko badawcze podstawowych charakterystyk rozruszników samochodowych

  · Stanowisko badawcze alternatorów samochodowych.

  Zespół pracowników Zakładu opracował stanowiska dydaktyczne do ćwiczeń laboratoryjnych z dziedziny Elektrotechnika samochodowa.

  Na fotografii 17 przedstawiono realizację pracy naukowej oraz zespół realizacyjny jednej z pierwszych prac dla przemysłu.

  Fot. 17. Zespoły realizujące prace naukowe dla przemysłu (po prawej autorzy Systemu badwczego samochodowych projektorów oświetleniowych dla Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Warszawie (od lewej: A. Świerczyński, A. Borek, A. Federowicz, J. Osiecki, J. Mazur). Warszawa 1979 r.

  Na fotografiach poniżej przedstawiono uczestników wybranych seminariów naukowych.

  Fot. 87. Uczestnicy Seminarium EPS w Ustroniu
  (pierwszy z prawej prof. dr Zdzisław Pomykalski – nestor polskiej elektrotechniki samochodowej) Ustronie 1982 r.

  Fot. 19. Uczestnicy Międzynarodowego sympozjum w Świdnicy (od lewej: inż. R.Demidowicz, mgr inż. S. Bester (Zelmot), prof. E. Koziej, prof. R. Matla, dr J. Mazur (Politechnika Warszawska)). Świdnica 1980 r.

  Fot. 20. Sympozjum inowacyjnych rozwiazań elektrotechniki samochodowej z firmą LUCAS Electrical Ltd. (od lewej: dr J. Mazur, prof. R. Matla, dr. hab. J. Przygodzki). Warszawa 1986 r.

  Fot. 21. Sympozjum współczesnych osiagnięć przemysłu samochodowego w konstrukcji pojazdów z napędem hybrydowym na przykładzie Toyoty Prius.Warszawa 2004 r.

  Fot. 22. Sympozjum firmy Toyota - Rozwój napędów hybrydowych pojazdów na przykładzie pojazdu Lexus RX400h.
  Warszawa 2006 r.

  W styczniu 2004 roku Zakład obchodził 25 rocznicę powstania specjalizacji naukowej i dydaktycznej Urządzenia Elektryczne Pojazdów Samochodowych. W ramach obchodów zorganizowano Sympozjum nt.: „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”. Wydano również zbiór artykułów poświęconych tej tematyce w Zeszytach Naukowych Politechniki Warszawskiej, w dziale Elektryka oraz w Przeglądzie Elektrotechnicznym.

  Na fot.. 23 przedstawiono tytułowe strony publikacji.

  Rys 23. Publikacje wydane z okazji 25 lecia specjalizacji naukowej i dydaktycznej UEPS

  Na Sympozjum wygłoszono szereg referatów, osób zajmujących się tą tematyką w naszym kraju. Na rys. rys. 24-31 przedstawiono wybrane epizody z Sympozjum 25 lecia.

  Rys. 24. Otwarcie Sympozjum. Przy stole prezydialnym od lewej: Dyrektor Automotive Lighting Polska - K. Ordon, J.M. Rektor PW – prof. dr hab. St. Mańkowski, prof. dr hab. J. Mazur, Dziekan Wydz. Elektrycznego – prof. dr hab. R. Barlik, Dyrektor Inst. Maszyn Elektrycznych – dr hab. prof. nzw. PW A. Pochanke, V-ce Prezes Nissan Poland – P. Antosiewicz.

  Rys. 25. Uczestnicy Sympozjum (na pierwszym planie: dr inż. A. Smak, dr inż. J.Paszkowski, dr inż. J. Jackowski – WAT, prof. dr hab. J. Tokarzewski – WAT, prof. dr St. Bolkowski- były dziekan Wydz. Elektrycznego i prorektor PW, prof. dr hab. E. Koziej – były dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych, prof. dr hab. P. Wolański – prorektor PW ds. Nauki

  Rys. 26. Referat przedstawia dr inż. Jarosław Wilk

  Rys. 27. Referat przedstawia dr inż. Elżbieta Grzejszczyk

  Rys. 28. J. M. Rektor PW – prof. dr hab. St. Mańkowski ogląda prezentowany przez firmę Toyota Motor Poland – samochód z napędem hybrydowym - Prius

  Rys. 29. W kuluarach Sympozjum – kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych w towarzystwie kierownika laboratorium fotometrycznego – D. Włodarczyk i dyrektor Automotive Lighting Poland K. Ordon

  Rys. 30. … w przerwie Sympozjum dyskusje bilateralne

  Rys. 31. Organizatorzy Sympozjum

  Zakład bierze udział w licznych seminariach krajowych i zagranicznych. Zakład był organizatorem następujących seminariów naukowych:

  · Seminaria Elektrycznych urządzeń samochodowych w Ustroniu k. Kępna,

  · Seminarium elektrotechniki samochodowej w Grzegorzewicach k. Mszczonowa,

  · Seminarium innowacyjnych rozwiązań elektrotechniki samochodowej w Warszawie (organizacja wspólnie z firmą brytyjską LUCAS Electrical Ltd.),

  · Seminarium Współczesnych urządzeń elektromechatroniki pojazdów samochodowych w Warszawie (z okazji 25-lecia kształcenia na specjalizacji Elektrotechnika samochodowa),

  · Seminaria Współczesnych osiągnięć przemysłu samochodowego w konstrukcji pojazdów z napędem hybrydowym (organizacja wspólnie z Toyota Motor Poland).

  Pracownicy zakładu brali udział w szeregu seminariach zagranicznych jak np.:

  · World Congress SAE. Detroit - USA,

  · Sesja CIE. Wenecja -Włochy,

  · International Symposium on Automotive Technology and Automation ISATA.

  · Aachen - Niemcy, Stutgart - Niemcy, Flotencja - Włochy,

  · International Symposium on Automotive Lighting. ISAL. Darmstadt, Germany.

  · European Light Congress, Budapeszt - Węgry.

  · Międzynarodowe Sympozjum Elektrotechniki Samochodowej. Budapeszt - Węgry, Świdnica - Polska, Praga - Czechy.

  · Conference Lighting Division CIBSE. London, Cambridge - Anglia.

  Do głównych kierunków badań naukowych Zakładu należy zaliczyć:

  · badania techniczne i eksploatacyjne samochodowych projektorów oświetleniowych,

  · metody oceny jakości samochodowych projektorów oświetleniowych,

  · modelowanie nowoczesnych układów optyczno-świetlnych samochodowych urządzeń oświetleniowych

  · badania samochodowych źródeł światła,

  · kinetyczne magazynowanie energii,

  · badania i modelowanie samochodowych maszyn elektrycznych na napięcie 42V

  · metody badań i projektowania urządzeń elektromechatroniki pojazdów samochodowych

  · projektowanie samochodowej instalacji elektrycznej 42V,

  · zastosowanie czujników magnetorezystancyjnych w badaniach pola magnetycznego,

  · metody CAD w zapisie konstrukcji i grafice inżynierskiej,

  · modelowanie elektrochemicznych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

  Do ważniejszych prac naukowo-badawczych ZKUE należy zaliczyć:

  · Systemy automatycznej kontroli i pomiaru wybranych parametrów samochodowych urządzeń elektrycznych. Praca oryginalna. Dokumentacja techniczna + automatyczne stanowiska badawcze do automatycznych badań parametrów elektrycznych aparatów zapłonowych i cewek zapłonowych. Praca wdrożona w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT w Warszawie.

  · System komputerowych badań rozkładu natężenia oświetlenia na ekranie pomiarowym samochodowych projektorów świateł drogowych, mijania i przeciwmgłowych. Praca oryginalna. Dokumentacja techniczna + Automatyczne stanowiska badawcze do automatycznych badań. Praca wdrożona w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT w Warszawie.

  · System komputerowego projektowania paraboloidalnych reflektorów samochodowych. Oryginalna praca o charakterze wdrożeniowym realizowana dla Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej. ZELMOT w Warszawie. Opracowanie naukowe, dokumentacja techniczna + System komputerowego projektowania..

  · System komputerowych badań świetlnych samochodowych lamp sygnałowych. Praca oryginalna. Dokumentacja techniczna + Automatyczne stanowisko badawcze. Praca wdrożona w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym FSO w Miedzeszynie k/ Warszawy 1993 r.

  · Projekt i badania lamp bocznych świateł kierunku jazdy do samochodów Polonez, FSO-1500, Fiat 126p. Wykonano dla Zakładów produkcyjnych we Wrocławiu wspólnie z FSM Sosnowiec. 1984 r. Dokumentacja badań.

  · Urządzenie do pomiaru parametrów prądowo-temperaturowych świec żarowych z krytym elementem grzejnym. Praca zrealizowana i wdrożona w Zakładach Precyzyjnych Iskra w Kielcach.

  Granty KBN

  · Modelowanie układów samochodowych projektorów oświetleniowych nowej generacji. Projekt PB 8 0619 91 01.

  · Badania wpływu zmian wybranych parametrów konstrukcyjnych samochodowych projektorów elipsoidalnych na bryłę światłości. Projekt 1101/T10/95/08.

  · Metody projektowania i oceny samochodowych projektorów oświetleniowych. Projekt nr 8 T10A 053 16.

  · Nowoczesne metody modelowania samochodowego oświetlenia dróg publicznych. Projekt nr 3 T10A 015 28.

  Publikacje pracowników Zakładu

  Wyniki swoich badań pracownicy Zakładu publikowali w znaczących wydawnictwach naukowych i na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W sumie o okresie ostatnich 25 lat opublikowano ok. 400 publikacji. Poniżej przedstawiono kilkanaście przykładów publikacji z lat 2002-2006:

  KSIĄŻKI I SKRYPTY

  · Mazur J., Żagan W. Samochodowa Technika Świetlna. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa. 1997 r.

  · Mazur J. Modelowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom. 2002 r.

  · Mazur J. Oświetlenie w technice samochodowej. Poradnik. Rozdział 35. Wydawnictwo Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Warszawa. 1998 r. Str. 199-230.

  · Mazur J., Kosiński K., Polakowski K. Informatyka IV. CAD w Graficznym Zapisie Konstrukcji. Podręcznik multimedialny dla studentów studiów internetowych.

  · Mazur J., Kosiński K., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Podręcznik dla studentów kierunków: Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka.

                                                                  Kierownictwo naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006r.

  · Mazur J., Polakowski K. CAD w grafice inżynierskiej. Podręcznik multimedialny w systemie WIKI. Opracowano na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
                                                                                            w ramach projektu „Uczelnia on line”. Warszawa 2006 r. (12 wykładów + 8 ćwiczeń).

  · Grzejszczyk E. Podstawowe narzędzia informatyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006r.

  · Mazur J. W., Polakowski K. Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2012r. str. 395. ISBN 978-83-7207-945-9

  · Mazur J. W. Technika Świetlna - Praca zbiorowa. Rozdział 27 - Oświetlenie w technice samochodowej. Zakład Wydawniczy - Letter Quality. Warszawa 2013r.

                         ISBN 978-83-910849-5-3

   

  Autoryzowane centra szkoleniowe

  W Zakładzie prowadzone są dwa centra szkoleniowe w zakresie nowych technologii informatycznych i grafiki inżynierskiej:

  · Autoryzowane Centrum Szkoleniowe amerykańskiej firmy Autodesk,

  · Autoryzowane Centrum Szkoleniowe WSCAD Electronics.

  W ramach centrów organizowane są kursy szkoleniowe dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Pracownicy Zakładu posiadają certyfikaty instruktorów Autodesk uprawniające do prowadzenia działalności szkoleniowej.
  Uczestnicy kursów otrzymują certyfikaty firmy Autodesk dotyczące znajomości poszczególnych programów graficznych z grupy CAD.

  Rozwój kadry naukowej w Zakładzie

  W Zakładzie zrealizowano:

  · 3 rozprawy habilitacyjne (Janusz Mazur - 1992 r, Wojciech Żagan - 1993 r., Krzysztof Polakowski - 2012 r.),

  · 12 rozpraw doktorskich z dziedziny Elektromechatronika pojazdów samochodowych

  - dr inż. Andrzej Sęk,

  - dr inż. Janusz Mazur,

  - dr inż. Wojciech Żagan,

  - dr inż. Jarosław Paszkowski,

  - dr inż. Marcin Grzegorzewski,

  - dr inż. Jacek Aliński,

  - dr inż. Krzysztof Polakowski,

  - dr inż. Bernard Fryśkowski,

  - dr inż. Jarosław Wilk,

  - dr inż. Andrzej Smak

  - dr inż. Piotr Tomczuk,

  - dr inż. Michał Sionek.

  - dr inż. Marcin Chrzanowicz

  5 rozpraw doktorskich z dziedziny Geometria rzutowa

  - dr inż. Roman Matla,

  - dr inż. Georgii Dymitrow,

  - dr inż. Jerzy Żabowski,

  - dr inż. Edwin Koźniewski,

  - dr inż. Marian Jonak.

  Na fot. 31, 32 i 33 przedstawiono finał przewodów doktorskich naszych, ostatnich doktorantów.

  Fot. 31. Promocja doktorska J. Wilka
  (od lewej: dr inż. J. Wilk,
  J.M. Rektor P.W. –prof. dr hab. St. Mańkowski,
  promotor – prof. dr hab. J. Mazur). Warszawa 2004 r.

  Fot. 32. Promocja doktorska P. Tomczuka
  (od lewej: promotor – prof. dr hab. J. Mazur,
   Dziekan Wydz. Elektrycznego – prof. dr hab. St. Wincenciak,
  dr inż. P. Tomczuk). Warszawa 2005 r.

  Fot. 33. Promocja doktorska M. Sionka
  (od lewej: dr inż. M. Sionek,
  J.M. Rektor P.W. prof. dr hab. W. Kurnik,
  promotor prof. dr hab. J. Mazur). Warszawa 2006 r.

  Fot. 34. Promocja doktorska M. Chrzanowicza
  (od lewej: dr inż. M. Chrzanowicz,
  J.M. Rektor P.W. prof. dr hab. W. Kurnik,
  promotor prof. dr hab. J. Mazur). Warszawa 2010 r.

  W dn. 17.06.2013 roku odbyła się promocja doktorska i habilitacyjna pracowników Politechniki Warszawskiej. Dyplom dr hab. nauk technicznych otrzymał nasz kolega
  Dr hab. inż. Krzysztof Polakowski

     

   

   

   

  Fot. 35. Promocja habilitacyjna dr hab. Krzysztofa Polakowskiego. Dyplom wręcza J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej
  Prof. dr hab. inż. Jan Smidt

   

   

  W Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, przed rokiem 2011 pracowały, w latach ubiegłych, również następujące osoby:

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni

  Pracownicy dydaktyczni

  Pracownicy tech.

  Administracja

  prof. dr Roman Matla

  dr inż. Władysław Połoński

  dr inż. Andrzej Sęk

  mgr inż. Jacek Ostrzeński

  mgr inż. Andrzej Głażewski

  mgr inż. Wojciech Serwański

  mgr inż. Artur Szewczyk

  mgr inż. Andrzej Świerczyński

  mgr inż. Tomasz Matuszczyk

  prof. dr hab. Wojciech Żagan

  dr inż. Jerzy Kowalski

  mgr inż. Mirosław Popiołek

  mgr inż. Paweł Kędziora

  mgr inż. Grzegorz Stępniewski

  mgr inż. Robert Bosk

  dr inż. Jacek Korytkowski

  mgr inż. Sławomir Niziuk

  mgr inż. Wojciech Białek

  mgr inż. Grzegorz Osiński

  dr inż. Marcin Grzegorzewski

  mgr inż. Krzysztof Siwiecki

  mgr inż. Remigiusz Wijatyk

  mgr inż. Krzysztof Kosiński

  mgr inż. Zbigniew Podgórski

  dr inż. Andrzej Smak

  mgr inż. Władysław Rostkowski

  mgr inż. Stefan Małuszyński

  mgr inż. Krzysztof Pawlak

  mgr inż. Edward Sepczyński

  tech. Marek Krasucki

  inż. Ewa Oleszczuk

  inż. Andrzej Federowicz

  mgr inż. Wł. Niebuda

  inż. Jarosław Skupieński

  inż. Piotr Typiński

  Paweł Kiljan

  Jerzy Ciesielski

  I. Butanowicz

  B. Zielonkiewicz

  El. Szpicer

  W roku 2010 na emeryturę przeszedł wieloletni pracownik Zakładu - mistrz Jerzy Ciesielski.

  W roku 2011 na emeryturę przeszedł wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny (zatrudniony od 1969 roku, ostatnio na stanowisku starszego wykładowcy) - dr inż. Andrzej Sęk.

  W roku 2012 na rentę przeszedł techn. Jerzy Osiecki. W Zakładzie z dn. 01.07.2013 na stanowisko specjalisty naukowo-technicznego zatrudniono w Zakładzie inż. Grzegorza Łukaszka.

  W roku 2014 - w styczniu zmarł Jerzy Osiecki.
  W lutym 06.02.2014 zmarł nagle prof. dr hab. inż. Jerzy Tokarzewski.

  Z Zakładem współpracowało szereg znakomitych uczonych zarówno w sprawach dydaktycznych jak i naukowych:

  Zmiana Kierownika Zakładu

  W związku z zakończeniem kolejnej kadencji - prof. dr hab. inż. Janusz Mazur z dn. 31.08.2013 roku przestał pełnić funkcję Kierownika Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych, w związku z przejściem na emeryturę. W imieniu własnym i pracowników Instytutu Dyrektor prof. nzw. dr hab. Adam Szeląg wręczył list gratulacyjny i ryngraf pamiątkowy za 23 letnie kierowanie Zakładem.

  Nowym kierownikiem Zakładu J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej mianował prof. dr hab. inż. Jerzego Tokarzewskiego.

   

  W 2013 roku w Zakładzie pracowały następujące osoby:

  Pracownicy naukowo-dydaktyczni

  Stanowisko

  Pracownicy dydaktyczni

  Stanowisko

  Pracownicy techniczni
   i administracyjni

  Stanowisko

  prof. dr hab. inż.. Janusz Mazur

  prof. dr hab. inż. Jerzy Tokarzewski

  dr hab. inż. Krzysztof Polakowski

  dr inż. Bernard Fryśkowski

  dr inż. Jarosław Wilk

  dr inż. Marcin Chrzanowicz

  prof. zwyczajny

  prof. nadzwyczajny

  adiunkt

  adiunkt

  adiunkt

  adiunkt

  doc. dr inż. Elżbieta Grzejszczyk

  dr inż. Jarosław Paszkowski

  mgr inż. Wojciech Janas

  mgr inż. Bartłomiej Okoń

  mgr inż. Borys Bakun

  docent

  st. wykładowca

  st. wykładowca

  asystent

  asystent

  asystent

  tech. Andrzej Borek

   

  Grażyna Gawałkiewicz

  mistrz

   

   

  sam. referent

   

  …perspektywy rozwoju

       W latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia Zakład wybrał specjalizację i kierunek działalności dydaktycznej i naukowej. W okresie swego istnienia rozwijał, w miarę swoich możliwości kadrowych i laboratoryjnych interdyscyplinarne dziedziny, które globalnie można nazwać Elektromechatroniką pojazdów samochodowych.

  Tematyka prac badawczych związana jest z wszechstronnym rozwojem takich dziedzin jak:

  · Elektryczne i elektroniczne układy i systemy w pojazdach,

  · Samochodowe maszyny elektryczne, w tym alternatory, rozruszniki i maszyny małej mocy,

  · Samochodowa technika świetlna,

  · Komputerowe systemy sterowania,

  · Urządzenia diagnostyczne pojazdów samochodowych.

      Zakład prowadzi działalność również w dziedzinach Informatyki stosowanej i Grafiki inżynierskiej. Podjęty kilkadziesiąt lat temu kierunek działalności okazał się słuszny. Elektromechatronika pojazdów samochodowych jest motorem postępu technicznego w motoryzacji. Następuje bardzo intensywny rozwój tych dziedzin naukowych. Jesteśmy zadowoleni , że możemy brać udział w tym wspaniałym rozwoju na rzecz cywilizacji.

  W kwietniu 2014 roku, po śmierci prof. dr hab. inż. Jerzego Tokarzewskiego, funkcję kierownika ZKUE objął dr hab. inż. Krzysztof Polakowski.

  Od września 2016 roku Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych został włączony do Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych.

  W 2018 roku Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych zakończył swoją działalność.

  Notkę historyczną opracował i prowadził: prof. dr hab. inż. Janusz Waldemar Mazur