LABORATORIUM GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami graficznego zapisu konstrukcji i odwzorowań brył przestrzennych na płaszczyźnie. Zapis postaci konstrukcyjnej o niewielkim stopniu uszczegółowienia wraz z zapisem układu wymiarów. Zapis postaci konstrukcyjnej o większym stopniu uszczegółowienia z zastosowaniem przekrojów prostych i złożonych, kładów, widoków i uproszczeń rysunkowych. Opanowanie podstaw wykonywania rysunków złożeniowych elementów zbudowanych z większej liczby obiektów konstrukcyjnych. Zastosowanie programów z grupy CAD (np.: AutoCAD,) do graficznego zapisu konstrukcji o różnym stopniu uszczegółowienia.

W ramach ćwiczeń projektowych przewiduje się realizację następujących zagadnień:

- zapis postaci konstrukcyjnej o niewielkim stopniu uszczegółowienia wraz z zapisem układu wymiarów (Rysunek wykonawczy (PNSU))

- zapis postaci konstrukcyjnej o większym stopniu uszczegółowienia (wraz z zapisem układu wymiarów) z zastosowaniem przekrojów prostych i złożonych, kładów, widoków i uproszczeń rysunkowych (Rysunek wykonawczy (PWSU)).

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych przewiduje się realizację następujących zagadnień:

- komputerowy zapis (z instrukcją) w przestrzeni 2D konstrukcji (LNSU)

- komputerowy zapis (z instrukcją) w przestrzeni 3D konstrukcji (LNSU).

- komputerowy zapis (samodzielnie)w przestrzeni 2D konstrukcji (LWSU).

LABORATORIUM METOD CAD W ELEKTROTECHNICE

Celem laboratorium jest zapoznanie z właściwościami współczesnych programów z grupy CAD w zakresie wykorzystania do przestrzennego projektowania i analizy urządzeń elektrycznych.

W ramach zajęć laboratoryjnych przewiduje się realizację następujących zagadnień:

- wykonanie przestrzennego rysunku wybranego urządzenia elektrycznego

- wykonanie symulacji działania wybranych układów mechanicznych

- utworzenie dokumentacji technicznej


Dwa laboratoria komputerowe dysponują łącznie 30 nowoczesnymi komputerami klasy Pentium IV oraz AMD 64 wyposażonymi w 128 MB karty graficzne i 1 GB RAM.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ
lab_met_cad_1 lab_met_cad_2
lab_met_cad_3 lab_met_cad_4
lab_met_cad_5 lab_met_cad_6
lab_met_cad_7 lab_met_cad_8