NAUKA


Pracownicy Zakładu Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych prowadzą działalność naukową związaną z elektromechatroniką pojazdów samochodowych. Specjalizują się oni w takich dziedzinach jak:

 • Układy elektroniczne i mikroprocesorowe w pojazdach
 • Samochodowa technika świetlna
 • Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka samochodowa i urządzenia diagnostyczne
 • Mechatronika pojazdów samochodowych
 • Źródła energii w pojazdach

Wyniki ich prac są publikowane w czasopismach naukowo-technicznych oraz referowane na konferencjach naukowych. Wiele z nich doczekało się wydań książkowych.
W zakładzie powstało szereg projektów, które po zrealizowaniu wspomagają i ułatwiają pracę inżynierów w ośrodkach badawczych i zakładach polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Do interesujących, wdrożonych prac naukowo-badawczych można zaliczyć np. kompleksowe systemy pomiarowo-badawcze elektrycznych urządzeń samochodowych jak:

 • Komputerowy system badań fotometrycznych samochodowych projektorów oświetleniowych - SAPNO 2
 • Mikroprocesorowy System Kontroli Parametrów Układów Zapłonowych w Pojazdach Samochodowych
 • System pomiarowy do badań wybranych parametrów elektrycznych samochodowych cewek zapłonowych

oraz systemy komputerowe projektowania i obliczeń konstrukcji samochodowych urządzeń elektrycznych jak np.:

 • System projektowania i obliczeń samochodowych projektorów oświetleniowych wieloparaboloidalnych -REF-WP
 • System projektowania i obliczeń samochodowych projektorów oświetleniowych polielipsoidalnych -REF-PES
 • Komputerowy system obliczeń alternatorów samochodowych

Szczegółowy zakres badań naukowych:

Samochodowa technika świetlna:

 • Metody projektowania i oceny samochodowych projektorów oświetleniowych
 • Wizualizacja oświetlenia drogi za pomocą samochodowych urządzeń oświetleniowych.
 • Opracowanie narzędzi do obliczeń świetlnych układów optyczno-świetlnych:
  • samochodowych lamp sygnałowych,
  • samochodowych projektorów elipsoidalnych,
  • samochodowych projektorów wieloparaboloidalnych.
 • Analiza porównawcza metod oceny samochodowych projektorów oświetleniowych
 • Obliczenia układów samochodowych odbłyśników oświetleniowych dyskretnie modelowanych
 • Tendencje rozwojowe samochodowej techniki świetlnej.
 • Obliczenia świetlne samochodowych projektorów polielipsoidalnych

Samochodowe maszyny elektryczne:

 • Analiza pola magnetycznego w rozruszniku elektrycznym silnika spalinowego o wzbudzeniu elektromagnetycznym i magnetoelektrycznym
 • Analiza pola magnetycznego w samochodowym silniku magnetoelektrycznym małej mocy
 • Analiza trójwymiarowego pola magnetycznego w prądnicy synchronicznej z biegunami kłowymi stosowanej jako dynamiczne źródło energii w pojazdach samochodowych
 • Projektowanie nowoczesnych samochodowych maszyn elektrycznych

Elektromechatronika pojazdów samochodowych:

 • Symulacyjne metody badań i pomiarów samochodowych systemów elektrycznych i elektronicznych
 • Układy elektryczne, elektroniczne i mikroprocesorowe pojazdów samochodowych Systemy mikroprocesorowe (komputerowe) współczesnych pojazdów samochodowych
 • Aplikacje komputerowe, a w szczególności internetowe
 • Metody projektowania i badań układów napędowych pojazdów oraz innych silników wykonawczych pojazdów
 • Nowoczesna aparatura diagnostyczna i pomiarowa stosowana w pojazdach samochodowych
 • Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej w zastosowaniu do pojazdów samochodowych
 • Magneto wizyjna metoda określania współczynnika anizotropii krzemowych blach elektrotechnicznych
 • Pomiar natężenia pola magnetycznego blach elektrotechnicznych z zastosowaniem czujnika magnetorezystancyjnego
 • Problemy i możliwości optymalizacji wykorzystania energii elektromechanicznej w pojazdach samochodowych
 • Modelowanie w 3D