PUBLIKACJE

 

Lista wybranych publikacji pracowników Zakładu

 1. Mazur J. Modelling and Calculations of FF Automotive Ellipsoidal Asymmetrical Headlamps with MPXL Discharge Lamps.  SAE 2003 Transactions. No 2003-01-0931. Detroit MI. 2003. USA. 

 2. Mazur J., Wilk J. Lighting Calculations Automotive Headlamps with Discrete Modelling Reflectors. Progress in Automobile Lighting.  PAL 2003. Proceedings of the Darmstadt University of Technology. Darmstadt 2003. Niemcy.

 3.  Mazur J. 25 – lecie specjalizacji naukowej i dydaktycznej „Urządzenia elektryczne pojazdów samochodowych” na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 4. Smak A. Wpływ podstawowych węzłów konstrukcyjnych na moment rozruchowy silnika reluktancyjnego z toczącym się wirnikiem. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 5. Mazur J., Wilk J. Obliczenia świetlne samochodowych odbłyśników dyskretnie modelowanych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 6. Fryśkowski B., Polakowski K. Samochodowa instalacja elektryczna 42V – propozycje układów i nowe wymagania normalizacyjne. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 7. Chrzanowicz M., Mazur J. Analiza metod oceny parametrów świetlnych samochodowych projektorów oświetleniowych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 8. Polakowski K., Fryśkowski B. Ogniwa fotowoltaiczne jako źródła energii elektrycznej w pojazdach samochodowych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 9. Tomczuk P., Mazur J. Systemy sterowania wiązką świetlną samochodowych projektorów oświetleniowych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 10. Sęk A., Grzejszczyk E.. Nowoczesne alternatory kompaktowe. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 11. Mazur J. Adaptacyjne systemy oświetlenia głównego pojazdów samochodowych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 12. Polakowski K., Tokarzewski J. Wodór jako źródło energii w technice samochodowej. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 13. Mazur J., Sionek M. Zastosowanie elementów sparametryzowanych CAD w projektowaniu samochodowych urządzeń oświetleniowych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 14. Polakowski K., Tokarzewski J., Tendencje rozwojowe w niekonwencjonalnych napędach pojazdów samochodowych. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 15. Mazur J., Zaorski K. Modelowanie geometryczne i świetlne samochodowych źródeł światła. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 16.  Grzejszczyk E. Podręcznik multimedialny „Informatyka”. Studia internetowe PW. Warszawa 2003.

 17.  Fryśkowski B. Samochodowa instalacja elektryczne - elementy aparatury łączeniowej, rozdzielczej i zabezpieczającej (cz. 1.). Elektroinfo. Nr 6/2003. Warszawa.

 18. Grzejszczyk E, Włodzimierz Dąbrowski: "Praktyka Zjazdów", (OKNO - Politechnika Warszawska). Warsztaty internetowe. Warszawa  czerwiec 2003.

 19. Tomczuk P., Gajewski M. Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w dydaktyce mikromaszyn elektrycznych. Elektroinfo. Nr 5/2003. Warszawa

 20. Grzejszczyk E., Sęk A.. Wykorzystanie sieci GSM do komunikacji i sterowania wybranymi funkcjami pojazdu samochodowego. Zeszyt Naukowy PW. Elektryka nr. 129. W-wa. Oficyna Wydawnicza PW 2003 r.

 21. Roman Barlik, Janusz Mazur. Elektromechatronika pojazdów samochodowych, nauka i kształcenie studentów w Politechnice Warszawskiej. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 22. Marcin Chrzanowicz. Czynniki warunkujące i metody poprawy jakości oświetlenia drogi. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 23.  Marcin Chrzanowicz, Janusz Mazur. Symulacyjna analiza jakości oświetlenia samochodowego. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 24. Bernard Fryśkowski. Samochodowa instalacja elektryczna 42V cz.1.Auto Elektro kwiecień 2004. Warszawa.

 25. Bernard Fryśkowski. Samochodowa instalacja elektryczna 42V cz.1 c.d. Auto Elektro maj 2004. Warszawa.

 26. Bernard Fryśkowski. Samochodowa instalacja elektryczna 42V cz.2. Auto Elektro czerwiec 2004. Warszawa.

 27. Bernard Fryśkowski.  Problemy poprawy sprawności i niezawodności obwodów zasilania samochodowych odbiorników energii elektrycznej na przykładzie instalacji
  elektrycznej 42V. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.
   Warszawa  01. 2004 r. 

 28. Bernard Fryśkowski, Janusz Mazur. A Method for Distributor Fuel Injection Pump and Injectors Diagnostics in Diesel Engines. SAE Transaction 2004. USA. Detroit 2004.

 29. Bernard Fryśkowski. Wdrożenie Urządzenia do kontroli parametrów prądowo- temperaturowych świec żarowych z krytym elementem grzejnym. Iskra – Zakłady precyzyjne. Kielce 2004 r.

 30. Bernard Fryśkowski. Samochodowa instalacja elektryczna 42V. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 31. Janusz Mazur, Krzysztof Kosiński, Krzysztof Polakowski. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Podręcznik. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r. str.300.

 32. Janusz Mazur. Zwiększona widzialność na drogach - efektem współczesnych systemów oświetlenia samochodowego. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 33. Janusz  Mazur. Systemy oświetleniowe i sygnałowe w pojazdach, poprawiające stan bezpieczeństwa na drodze. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 34. Janusz  Mazur. Kształcenie i badania naukowe w dziedzinie Elektromechatroniki pojazdów samochodowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 35. Elżbieta Grzejszczyk. Zastosowanie systemów GPS do symulacji położenia pojazdów samochodowych. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”. Warszawa  01. 2004 r. 

 36. Elżbieta Grzejszczyk.  Informatyka 0. Podręcznik multimedialny. Ośrodek Kształcenia na Odległość. Warszawa 2004. Str. 240.

 37. Krzysztof Polakowski.. Współczesne elektrochemiczne źródła energii elektrycznej w technice motoryzacyjnej. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 38. Andrzej Sęk. Piotr Ludowski. Rozruszniki samochodowe z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną – analiza i ocena konstrukcji. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 39. Piotr Tomczuk. Wpływ trakcyjnych drgań podwozia pojazdu samochodowego na charakter rozsyłu wiązek świetlnych samochodowych projektorów przeciwmgłowych.  Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 40. Michał Sionek. Modelowanie samochodowych projektorów świateł  mijania  o zwiększonej sprawności świetlnej, z wykorzystaniem metod CAD. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r. 

 41. Jarosław Paszkowski. Diagnostyka współczesnych silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r.  Krzysztof Polakowski, Andrzej Sęk. Elektrochemiczne źródła energii stosowane w pojazdach samochodowych. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 42. Krzysztof Polakowski, Andrzej Smak. Badania symulacyjne wybranych układów hybrydowych pojazdów samochodowych. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004.r.

 43. Andrzej Sęk, Krzysztof Polakowski. Analiza pola magnetycznego w rozruszniku samochodowym z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 44. Andrzej Smak, Krzysztof Polakowski. Wybrane konstrukcje silników o ruchu złożonym w zastosowaniu w samochodowych skrzyniach biegów. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 45. Michał Sionek, Piotr Tomczuk. Modelowanie samochodowych projektorów świateł mijania w układzie elipsoidalnym, z wykorzystaniem metod CAD. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 46. Piotr Tomczuk, Michał Sionek. Wpływ trakcyjnych drgań podwozia pojazdu samochodowego na charakter rozsyłu wiązek świetlnych projektorów przeciwmgłowych. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 47. Jarosław Wilk. Wybrane zagadnienia obliczeń układów samochodowych projektorów  oświetleniowych z  odbłyśnikami dyskretnie modelowanymi.  Sympozjum  naukowe - „Współczesne urządzenia elektromechatroniki pojazdów samochodowych”.  Warszawa  01. 2004 r.

 48. Jarosław Wilk. Modelowanie samochodowych projektorów oświetleniowych o złożonej i dyskretnej strukturze elementów optyczno – świetlnych. Przegląd Elektrotechniczny 7/8. Warszawa 2004 r.

 49. Janusz Mazur, Jarosław Wilk. Methods of Reverse Functions in Light Distribution of Modeling System by Vehicle Head Lamps.       Lighting     Technology and Human Factors. Special Publication SAE, SP-1932.  pp.    205-213. Detroit MI. 2005. USA.

 50. Janusz Mazur, Jarosław Wilk. Aconversational system of defining light optical system   data by means of WWW interface. 6 th International Symposium on Automotive Lighting. ISAL ‘2005. Darmstadt – September 27-28, Germany.

 51. Janusz Mazur, Michał Sionek. Modeling and calculations of the automotive projector systems with extended light capacity. 6 th International Symposium on Automotive Lighting. ISAL ‘2005. Darmstadt – September 27-28, Germany.

 52. Janusz Mazur, Piotr Tomczuk. Vehicle body oscillation dynamics and its influence on the beam emission of fog lights. 6 th International Symposium on Automotive Lighting. ISAL ‘2005. Darmstadt – September 27-28, Germany.

 53. Janusz Mazur, Jarosław Wilk. Searching Methods of Reverse Functions in Light Distribution of Modelling System by Vehicle Head Lamps. 05B-113: SAE 2005 World Congress. Detroit MI. 2005. USA .

 54. Elżbieta Grzejszczyk . System komputerowy monitorujący proces kształcenia w Ośrodku Kształcenia Na Odległość Politechniki Warszawskiej, V Konferencja Politechniki Warszawskiej, „ Uniwersytet Wirtualny: VU’2005”, 2-4 czerwca 2005 r.

 55. Elżbieta Grzejszczyk. Interaktywno-komputerowe metody kształcenia jako źródło pomiaru ewaluacji” – VI Konferencja naukowa z cyklu: Jakość kształcenia w szkole wyższej” na temat: „Media i metody wspomagające jakość kształcenia”, Akademia Podlaska, Siedlce 28-29 czerwca 2005r. (referat opublikowany)

 56. Bernard Fryśkowski. Experimental Evaluation of Magnetic Anisotropy in Electrical Steel Sheets for Automotive Applications, SAE Transactions, Detroit, USA, 2005-01-0460, Event Guide s. 48.

 57. Bernard Fryśkowski. Experimental Evaluation of Magnetic Anisotropy in Electrical Steel Sheets for Automotive Applications. World Congress SAE 2005, Detroit, USA,

 58. Bernard Fryśkowski. Projektowanie samochodowej instalacji elektrycznej cz.1, Auto Elektro, nr 52, s. 4, luty 2005.

 59. Bernard Fryśkowski. Projektowanie samochodowej instalacji elektrycznej cz.2, Auto Elektro, nr 53, s. 6, marzec 2005.

 60. Bernard Fryśkowski. Projektowanie samochodowej instalacji elektrycznej cz.3, Auto Elektro, nr 54, s. 10,  kwiecień 2005.

 61. Bernard Fryśkowski. Oscyloskop w praktyce elektryka samochodowego  cz.1, Auto Elektro, nr 56, s. 4, czerwiec 2005.

 62. Bernard Fryśkowski. Oscyloskop w praktyce elektryka samochodowego  cz.2, Auto Elektro, nr 59, s. 7,  wrzesień 2005.

 63. Bernard Fryśkowski. Oscyloskop w praktyce elektryka samochodowego cz.3, Auto Elektro, nr 60, s. 10, październik 2005.

 64. Bernard Fryśkowski. Oscyloskop w praktyce elektryka samochodowego  cz.4, Auto Elektro, nr 62, grudzień 2005 (w druku).

 65. Bernard Fryśkowski. Elementy aparatury łączeniowej, rozdzielczej i zabezpieczającej samochodowej instalacji elektrycznej, Elektro Info, nr 36, s. 63, lipiec/sierpień 2005.

 66. Grzegorz Kamiński, Jan Szczypior, Andrzej Smak.  Wybrane problemy konstrukcji maszyny bezszczotkowej stosowanej w kinematycznym magazynie energii. SME 2005, Opole.

 67. Grzegorz Kamiński, Jan Szczypior, Andrzej Smak.   Analiza uzwojeń tworników bez rdzeni feromagnetycznych w maszynach kinematycznych magazynów energii" SME 2005, Opole.

 68. Grzegorz Kamiński, Jan Szczypior, Andrzej Smak.  Analiza kształtu zwojów uzwojeń twornika bezrdzeniowego w maszynach do kinematycznych magazynów energii. Przegląd Elektrotechniczny, LXXXI 10 "2005" str 7-14.

 69. Grzegorz Kamiński, Jan Szczypior, Andrzej Smak.  Bezszczotkowa maszyna elektryczna. Zgłoszenie patentowe 372309, 2005.

 70. Grzegorz Kamiński, Andrzej Smak. Silniki indukcyjne z kulistymi wirnikami" 2005. Nowa Elektrotechnika, kwiecień 2005, nr 4(8)

 71. Grzegorz Kamiński, Andrzej Smak "Induction motors with spherical rotors" Electromotion, nr 12, 2005

 72. Grzejszczyk E. (2006), Technologie e-learningu nowym narzędziem edukacji, Europejski wymiar edukacji, OBSER Erasmus, działanie 6.1 w ramach programu Socrates, praca przyjęta do druku w WSP TWP (praca zbiorowa pod redakcją dr Stefanii Szczurkowskiej).

 73. Grzejszczyk E., Galwas B., Piwowarska E., Latos E., Barczyk J., (2006) Problemy realizacji programu studiów inżynierskich w modelu SPRINT, Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, VI 2006 r.

 74. Grzejszczyk E. (2006), Rola Ośrodka Kształcenia Na Odległość „OKNO” w nabywaniu praktycznych umiejętności stosowania technik e-learningu,  e-Learning 2006, konferencja naukowa SGGW, Warszawa, V 2006.

 75. Grzejszczyk E. (2006), „Wybrane zagadnienia kształcenia w zakresie e-edukacji na przykładzie Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Politechnice Warszawskiej”, Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, VI 2006

 76. Fryśkowski B. Oscyloskop w praktyce elektryka samochodowego cz.4, Auto Elektro, styczeń 2006.

 77. Fryśkowski B. Zastosowanie Trójosiowego Czujnika Magnetorezystancyjnego w Konstrukcji Przetwornika Elektroakustycznego Instrumentów Muzycznych, VIII Sympozjum Pomiarów Magnetycznych, Częstochowa

 78. Fryśkowski B. Samochodowe świece żarowe cz.1, Auto Elektro, nr 72, październik 2006 r.

 79. Fryśkowski B. Samochodowe świece żarowe cz.2, Auto Elektro (listopad 2006), w druku

 80. Mazur J.  Wilk J.  Searching for a Method of Determining Geometric Parameters of a Car Projector at Given Lighting Requirements. SAE Transactions Journal of Passenger Cars – Mechanical Systems. SAE 2005 World. March 2006. Detroit MI. USA.

 81. Mazur J., Tomczuk P. Analiza parametrów widzialności ponadprogowej na drodze oświetlanej przez samochodowe projektory przeciwmgłowe. Przegląd Elektrotechniczny. Nr.4/2006. Wydawnictwo Sigma. Warszawa 2006r.

 82. Mazur J., Tomczuk P. Automatyczne sterowanie wiązką świetlną projektorów przeciwmgłowych. Archiwum Motoryzacji nr 4/2006. Radom. 2006.

 83. Mazur J. Sionek M. Graficzne modelowanie i obliczenia samochodowych systemów oświetleniowych o złożonej strukturze odbłyśników. Archiwum Transportu. (w przygotowaniu do druku).

 84. Mazur J.  Wilk J.  Simulated Calculation Method for Determining the Geometric Parameters of Automotive Headlamps Przegląd Elektrotechniczny. Warszawa 2006 – w przygotowaniu do druku.

 85. Polakowski K. Linear Least Squares Problem for Image Forming of Multipath Ultrasound Tomography. Proceedings of the VII International Workshop Computational Problems of Electrical Engineering, Sierpień 2006 r. Współautorzy: Sikora J., Filipowicz F.S.

 86. Polakowski K. Ultrasound Tomography Imaging based on Linear Least Squares Problem. Proceedings of the 4th International Symposium on Process Tomography in Poland. Wrzesień 2006, Warszawa. Współautorzy: Nita K., Wójtowicz S., Filipowicz Z., Filipowicz S. F.

 87. Polakowski K. Multichannel Measuring Setup in Application to Impedance Tomography. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Poznań 2006. (przekazano do druku). Współautorzy: Nita K., Wójtowicz S., Filipowicz Z., Filipowicz S. F.

 88. Polakowski K. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów w konstrukcji obrazów wielościeżkowej tomografii ultradźwiękowej. Przegląd Elektrotechniczny nr10/2006. Warszawa 2006 r. Współautorzy: Kaczorowski P., Kazimierczak J., Sikora J., Filipowicz F.S.

 89. Polakowski K. Algebraiczne metody konstrukcji obrazów tomografii ultradźwiękowej; Zeszyty Naukowe Instytutu Elektrotechniki. Warszawa 2006 r.(oddano do druku). Współautorzy: Sikora J., Filipowicz F.S

 90. B. Fryśkowski, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Experimental Evaluation of Magnetic Anisotropy in Electrical Steel Sheets, (w druku, dostępny na stronie WWW Science Direct od 22.07.2007)

 91. B. Fryśkowski, Przegląd Elektrotechniczny, Zastosowanie Trójosiowego Czujnika Magnetorezystancyjnego w Konstrukcji Przetwornika Elektroakustycznego Instrumentów Muzycznych, nr 1/2007, s. 116 - 121

 92. B.  Fryśkowski, P. Sadowski, Przegląd Elektrotechniczny, Bezkontaktowa metoda badań właściwości samochodowych świec żarowych (w druku, planowany termin publikacji – grudzień 2007)

 93. B. Fryśkowski, Auto Elektro, Zabezpieczenia nadprądowe w samochodowej instalacji elektrycznej - część 1, nr 83/2007, s. 5 - 9

 94. B. Fryśkowski, Auto Elektro, Zabezpieczenia nadprądowe w samochodowej instalacji elektrycznej - część 2, nr 84/2007, s. 18 - 22

 95. B. Fryśkowski, Auto Elektro, Zabezpieczenia nadprądowe w samochodowej instalacji elektrycznej - część 3, nr 85/2007 (w druku)

 96. B. Fryśkowski,, Auto Elektro, Zabezpieczenia nadprądowe w samochodowej instalacji elektrycznej - część 4, nr 86/2007 (w druku)

 97. Polakowski K.; Algebraiczne metody konstrukcji obrazów tomografii ultradźwiękowej; Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 230, 2007, str. 82-99;Współautorzy: Sikora J., Filipowicz F.S.

 98. Polakowski K. Wpływ protokołów pomiarowych na dokładność obrazowania stanu zawilgocenia ścian metodą tomografii ultradźwiękowej; Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 230, 2007, str. 102-113;Współautorzy: Sikora J., Filipowicz F.S.

 99. Polakowski K. Wall humidification imaging by ultrasonic tomography; Przegląd Elektrotechniczny,   nr 5, 2007, str. 116-121; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S., Hoła J., Schabowicz K., Wójtowicz S., Biernat K.

 100. Polakowski K. Multichannel measuring setup In application to impedancje tomography; Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Elektryka, No 53, 2007, str. 17-207; Współautorzy: Nita K., Wójtowicz S., Filipowicz F.S., Filipowicz Z.,

 101. Polakowski K. 2,5D tomographic imaging for ultrasonic investigations; Przegląd Elektrotechniczny Konferencje, nr 2, 2007, str. 113-115 Współautorzy: Filipowicz, F.S., Filipowicz Z.

 102. Polakowski K. Image construction problems in ultrasound tomography; Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 2007, str. 184-187; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S.

 103. Polakowski K. Rekonstrukcja obrazu obiektów przestrzennych w tomografii ultradźwiękowej; XVII konferencja PTZE: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce Rydzyna 2007, str. 107-109; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S.

 104. Polakowski K. Image construction problems in ultrasound tomography; XIV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’07 and SEEM’07, Szczecin 2007, str. 101; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S.

 105. Polakowski K. Visualisation and image analysis problems in multipath ultrasonic tomography; 5th World Congress on Industrial Process Tomography WCIPT5, Bergen, Norway 2007, str. 941-948; Współautorzy: Sikora J.

 106. Polakowski K.; SVD for image construction in ultrasound tomography; The International Conference on “Computer as a Tool” EOROCON, Warszawa, 2007, str. 276-281; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S.

 107. Polakowski K.; Idea of 3D imaging based on 2,5D tomographic reconstruction approach; 16th International Conference on Systems Science ICSS’07, Wrocław, 2007, tom 3,str. 206-211; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S.

 108. Polakowski K.; Obrazowanie obiektów przestrzennych w tomografii ultradźwiękowej; Przegląd Elektrotechniczny, przekazane do druku, 2007, Współautorzy: Sikora J., Filipowicz, F.S.

 109. Jerzy Tokarzewski - A note on the output-zeroing problem for a LTI system with single state delay; the 5th IIGSS Workshop, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China, 14-17 June,2007

 110. Polakowski K.; Zastosowanie tomografii ultradźwiękowej do obrazowania stanu zawilgocenia ścian; Prace Naukowe Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 233, 2007, str. 1-16; Współautorzy: Sikora J., Filipowicz F.S., Wójtowicz S., Biernat K.

 111. Mazur Janusz W., Jarosław Wilk. Simulated Calculation Method for Determining the Geometric Parameters of Automotive Headlamps. Przegląd Elektrotechniczny. 5/2007. Sigma. Warszawa 2007 r.

 112. Mazur Janusz W. Poradnik Technika Świetlna ‘2007. Oświetlenie w technice samochodowej. Rozdział 34. Wydawnictwo Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP. Oddano do druku  04.2006. Warszawa. 2007 r. Str. 50.

 113. Mazur Janusz W., Michał Sionek. Graphical modeling and calculation headlamps with the mixed reflecting surface structure. Archiwum Transportu. Wydawnictwo PAN. IV/2006. Warszawa 2007 r.

 114. Mazur, Janusz W. Jarosław Wilk. Reverse Engineering Applied to Vehicle Lighting System Design.Human Factors in Driver Vision and Lighting. Special Publication SAE‘2007 SP-2106. Detroit. 2007. USA.

 115. Mazur Janusz W., Piotr Tomczuk. Lighting Parameters Analysis on Road by Car Fog Projector in Difficult Weather Conditions. Human Factors in Driver Vision and Lighting. Special Publication SAE‘2007. SP-2106. Detroit. 2007. USA.

 116. Mazur Janusz W., Michał Sionek. Calculation of the Automotive Headlamps System with the Mixed Reflecting Surface. Human Factors in Driver Vision and Lighting.SAE‘2007. Detroit. 2007. USA.

 117. Mazur Janusz W., Marcin Chrzanowicz. Analysis Method and Own Estimate Criterion of Lighting Parameters in Car Lighting Systems. 7 International Symposium on Automotive Lighting. Darmstadt. Germany

 118. Mazur Janusz W., Jarosław Wilk. Computer Aided Design of Automotive Headlamps. The 11th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design. CSCWD, Melbourne, Australia.

 119. Grzejszczyk E. Questions and issues in realizing the Engineering Studies Program in  SPRINT Model,  ICEE 2007 (International Conference On Engneering Education, University of Coimbra, Portugal,IX 2007, The Moving Frontiers of Engineering, str. 136

 120. Grzejszczyk E. Wybrane zagadnienia kształcenia w zakresie e-edukacji na przykładzie Ośrodka Kształcenia Na Odległość w Politechnice Warszawskiej, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa  2007, str. 209-216

 121. Grzejszczyk E. Rola Ośrodka Kształcenia Na Odległość „OKNO” PW w nabywaniu praktycznych umiejętności stosowania technik e-learningu, Metodologia i Technologia e-learningu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa , 2007, str. 27 - 34

 122. Grzejszczyk E. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji. Książka. Wyd. WSPTWP. Warszawa 2007.

 123. Mazur Janusz W., Sionek M. Calculation of the Automotive Headlamps System with the Mixed Reflecting Surface. SAE WOLD Congress ‘2007. Detroit. 2007. USA.

 124. Mazur Janusz W. Tomczuk P. Lighting Parameters Analysis on Road by Car Fog Projector in Difficult Weather Conditions. WOLD Congress ‘2007. Detroit. 2007. USA.

 125. Mazur Janusz W., Wilk J. Reverse Engineering Applied to Vehicle Lighting System Design. WOLD Congress ‘2007. Detroit. 2007. USA.

 126. Mazur Janusz W., Wilk J. Computer Aided Design of Automotive Headlamps. 11th International Conference on CSCW in Design (Computer Supported Cooperative Works in Design). 26-28 April 2007. Melbourne. Australia.

 127. Tokarzewski J.    Zeros in Linear Systems: a Geometric Approach; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002, str.236

 128.  Tokarzewski J.  Finite Zeros in Discrete-Time Control Systems; Springer Verlag, Berlin, LNCIS, vol.338, 2006, str. 324

 129.  Tokarzewski J.  Stability of p.w.m. systems; Archiwum Automatyki i Telemechaniki, 1983, nr 3-4, str.145-170

 130. Tokarzewski J. A note on dynamical interpretation of invariant zeros in MIMO LTI systems and algebraic criterions of degeneracy; The Fourteenth Int. Symp. on Mathematical Theory of Networks and Systems, Perpignan, France, 2000 

 131.  Tokarzewski J. Zeros in discrete-time MIMO LTI systems and the output-zeroing problem; Int.J. of Applied Mathematics and Computer Science, vol.10, 2000, No.3, pp.537-557

 132.  Tokarzewski J.  A general solution to the output-zeroing problem for MIMO LTI systems; Int.J. of Applied Mathematics and Computer Science, vol.12, 2002, No.2, pp.161-171 

 133.  Tokarzewski J.  Relationship between Smith zeros and invariant zeros in linear systems; Archives  of Control Sciences, vol.14(L), 2004, No.1, pp.15-26

 134.  Tokarzewski J.  A note on some characterization of invariant zeros in singular systems and algebraic criterions of nondegeneracy; Int.J. of Applied Mathematics and Computer Science, vol.14, 2004, No.2, pp.149-159

 135. .Tokarzewski J.  A note on zeros, output-nulling subspaces and zero dynamics in MIMO LTI systems; Archives of Control Sciences, vol.14(L), 2004, No.2, pp.179-199

 136. .Tokarzewski J.  Zeros and the output-zeroing problem in linear fractional order systems; Archives of Control Sciences, vol.18(LIV), No. 4, 2008, pp. 437-451

 137. Grzejszczyk E., Evaluation of the candidates' skills for distance learning study, ICEE 2008 (International Conference On Engneering Education, New Challanges in Engineering Education and Research in the 21th Century), Budapest University of Technology and Economics, July 2008

 138. Grzejszczyk E., Workflow based application as an example of the tendencies in development of the engineering education,  Saint Petersburg State Polytechnical University , International Science and Practice Conference on International Education and Science Cooperation, June

 139.  Mazur J., Modelowanie samochodowych projektorów oświetleniowych z zastosowaniem źródeł światła typu LED. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) nr10/2010. Warszawa. Str. 272-282.

 140. Mazur J.  Wilk J., Archiwum Motoryzacji; Komputerowe projektowanie urządzeń samochodowej techniki świetlnej. nr 3/2010. Radom. Str. 195-214.

 141. Tokarzewski J., On a geometric characterisation  of zeros for nonsquare linear systems with time-delay in state. International Journal of Systems Science. 2010. str 1-9.

 142. Chrzanowicz M.,  WPŁYW NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO I RODZAJU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA PARAMETRY WIĄZKI ŚWIETLNEJ PROJEKTORÓW SAMOCHODOWYCH. Logistyka 4/2010 streszczenie str. 15. Pełny  tekst CD1 nr.23.

 143. Chrzanowicz M., Metody oceny jakości projektorów oraz wpływ napięcia zasilającego i rodzaju źródła światła na parametry świetlne wiązki. Archiwum Motoryzacji. Radom 2010 r. nr  4, pp. 227-244 (2010).

 144. Polakowski K., Tworzenie obrazów tomograficznych w przestrzeni 3D. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). 2010. Nr 3/2010. str. 247-251.

 145. Polakowski K., Monitorowanie przepływu pyłu węglowego w energetycznych przewodach rurowych instalacji energetycznych z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). Współautorzy: Sikora J., Wójcik W., 2010. nr 10/2010. str. 88-91.

 146. Polakowski K., The 2,5 D visualization approach to 3D tomography imaging. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2010. No 12/2010. pp. 259-262.

 147. Sęk A.’Bogusz R., Kryteria projektowania alternatorów samochodowych. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review) 2010.

 148. Polakowski K., Tomography control of the workflow of pulverized coal used in electrical power generation. Academic Journals s. Electrical Engineering. Poznan University of Technology, współautorzy: Filipowicz S. F, Sikora J., 2010. No 61, pp.157-165.

 149. Polakowski K., Tomography Imaging in Automotive Systems Scientific. Reports  of the Cologne University of Applied Sciences. 2010. No 1/2010. pp. 35-38.

 150. Fryśkowski B., Samochodowe sondy lambda - część 3. Auto Elektro. Współautorzy: P. Pazderski, M. Rudnicki. 2010. nr 111 s. 6 – 9.

 151. Fryśkowski B., Samochodowe sondy lambda - część 4.Auto Elektro. Współautorzy: P. Pazderski, M. Rudnicki. 2010. nr 112 s. 11 – 14.

 152. Fryśkowski B., Samochodowy system CAN kursy, szkolenia, a może studia? Auto Elektro. 2010. - nr 113. s. 10 – 11.

 153. Fryśkowski B., Janas W., Diagnostyka samochodowych urządzeń elektrycznych przy pomocy oscyloskopu od teorii do praktyki. Auto Elektro. 2010. nr 115. s. 12 – 14.

 154. Mazur J., Automatyczne sterowanie oświetleniem przednim pojazdów samochodowych; Przegląd Elektrotechniczny.(Electrical Review). 2011. ISSN 0033-2097. R. 87 NR 7/2011. pp 153-162.

 155. Tokarzewski J., On a geometric characterisation of zeros for non-square linear systems with time-delay in state. International Journal of Systems Science. December 2011. vol.42. No.12. pp.2035-2043.

 156. Tokarzewski J., Finite zeros of positive linear discrete time systems - Technical Sciences Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 2011. vol.59. No. 3 pp. 287-292

 157. Tokarzewski J., Finite zeros of positive linear continuous-time systems.  Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences. 2011. vol.59. No. 3. pp 293-298.

 158. Tokarzewski J., Future Intelligent Information Systems” editor D.Zeng, Springer-Verlag; Invariant zeros of linear singular systems via the generalized eigenvalue problem. Artykuł w książce seria LNEE (Lecture Notes in Electrical Engineering) vol.86. pp.263-270. 2011.

 159. Tokarzewski J., Methods of investigation of road vehicles in context of immunity to electromagnetic field. Journal of KONES Powertrain and Transport. Współautor  S.Łukjanow. 2011. vol.18, No.3, pp.211-217.

 160. Grzejszczyk E., Teleserwisowa komunikacja z pojazdem samochodowym. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). ISSN 0033-2097. R. 87 NR 12/2011. Warszawa 2011

 161. Krzysztof Polakowski., Monitorowanie rozkładu temperatury w przewodach rurowych samochodowych układów wydechowych z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). 2011 (przekazane do druku).

 162. Sęk A., Kryteria projektowania samochodowych maszyn elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review). 2011. Nr 3/2011.

 163. Fryśkowski B., Systemy transmisji danych w diagnostyce pojazdów cz. 5. Auto Elektro - nr 123, s. 4 – 5. Współautorzy: P. Pazderski, M. Rudnicki. 2011.

 164. Fryśkowski B., Systemy transmisji danych w diagnostyce pojazdówcz.6. Auto Elektro - nr 124, s. 8 – 9. Współautorzy: P. Pazderski, M. Rudnicki. 2011.

 165. Polakowski K., Samochody elektryczne pojazdami najbliższej przyszłości? Prace Instytutu Elektrotechniki. (przekazane do druku). 2011.

 166. Chrzanowicz M., Kryteria oceny jaskości wiązki samochodowych projektorów oświetleniowych. Materiał publikowany XX Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2011. Warszawa 2011.

 167. Polakowski K., Sieci inteligentne i pojazdy elektryczne SIPE 2011; Samochód elektryczny pojazdem jutra? Materiały konferencji Zielona Góra. sierpień 2011.

 168. Janusz Mazur, Krzysztof Korczyński:Modelowanie samochodowych lamp sygnałowych z wykorzystaniem światłowodów”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 4a/2012, Str.242-248.

 169. Jerzy Tokarzewski,On a geometric characterisation of zeros for non-square linear systems with time-delay in state”, International Journal of Systems Science, vol.42, No.12, December 2011 (wydane 2012), pp.2035-2043.

 170. Krzysztof Polakowski: „Monitorowanie rozkładu temperatury w przewodach rurowych samochodowych układów wydechowych z wykorzystaniem tomografii komputerowej”, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 2/2012, str. 248 -252

 171. Marcin Chrzanowicz: „Określenie wymagań stanowiących podstawę do opracowania nowatorskiej metody oceny jakości parametrów świetlnych projektorów samochodowych”, Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 4a/2012, Str. 227 - 229.

 172. Bernard Fryśkowski,Samochodowy system CAN – podejście do zagadnień diagnostyki”, Auto Elektro nr 138, 2012, s. 11 – 12

   

 

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY, KSIĄŻKI

 1. Mazur J, Żagan W. Samochodowa technika świetlna. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 1997 r.

 2. Mazur J. Modelowanie urzadzeń samochodowej techniki świetlnej. Wyd. Instyt. Technol. Eksploat. Radom 2002 r.

 3. Mazur J., Kosiński K., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Podręcznik. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Wydanie I poprawione. Warszawa 2006 r. str. 300.

 4. Mazur J. Poradnik – Technika Świetlna. Rozdział: Technika Świetlna w Motoryzacji. Str. 50. Wydawnictwo SEP. Warszawa – kwiecień 2006 (przekazano do druku po recenzjach).

 5. Mazur J., Polakowski K. CAD w grafice inżynierskiej. Podręcznik multimedialny w systemie wiki. Opracowano na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Uczelnia on line”. Warszawa 2006 r. (12 wykładów + 8 ćwiczeń).

 6. Grzeszczyk E. Podstawowe narzędzia informatyki. Preskrypt przyjęty do druku w Oficynie Wydawniczej PW. Warszawa 2006.

 7. Mazur J., Elektromechatronika pojazdów samochodowych – Zagadnienia wybrane.  Rozdział 1. Współczesne systemy oświetlenia głównego pojazdów samochodowych. Podręcznik INPE dla elektryków. SEP-COSiW w Warszawie. Warszawa 2010. ISSN 1234-0081. Str. 88.

 8. Tokarzewski J., Polakowski K., Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych.  Wybrane zagadnienia. Rozdział: Metody analizy zasięgu bateryjnych pojazdów samochodowych. Podręcznik INPE dla elektryków. SEP-COSiW w Warszawie 2010. Zeszyt 28. str. 45 – 60.

 9. Grzejszczyk E., Wprowadzenie w Visual Developer Express 2008 i technologie ASP.NET 2.0. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2010. str.170.

 10. Fryśkowski B., Grzejszczyk E., Mechatronika samochodowa. Systemy transmisji danych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2010, s. 256.

 11. Fryśkowski B., Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych. Wybrane zagadnienia. Rozdział: Przewodowe systemy transmisji danych pojazdów samochodowych. Podręcznik INPE dla elektryków. SEP-COSiW w Warszawie 2010. zeszyt 28. s. 13.

 12. Polakowski K., Industrial and Biological Tomography, Theoretical Basis and Applications, edited by Sikora J. and Wójtowicz S.; Algebraic Algorithms in Tomography Image Reconstruction from Projections in Multipath Ultrasonic Tomography. Wydawnictwa Książkowe Instytutu Elektrotechniki. Warszawa 2010. pp. 339 – 350.

 13. Polakowski K., Tokarzewski J.,  Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych. Wybrane zagadnienia. Rozdział: Elektrochemiczne i niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej pojazdach samochodowych. Podręcznik INPE dla elektryków. SEP-COSiW w Warszawie 2010. Zeszyt 28. str. 61 – 73.

 14. Polakowski K., Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Elektromagnetyzm w środowisku, szanse czy zagrożenia?, Bezkontaktowe pomiary EKG, pod redakcją A. Krawczyka. Rozdział w monografii. 2010. str. 73 – 8. Współautorzy: Filipowicz S. F., Rymarczyk T.

 15. Sęk A. Bogusz R. J., Elektromechatronika Pojazdów Samochodowych. Wybrane zagadnienia. Rozdział: Nowoczesne alternatory samochodowe. Podręcznik INPE dla elektryków. SEP-COSiW w Warszawie 2010. Zeszyt 28. str. 19 – 44.

 16. Bernard Fryśkowski., Zastosowanie technik multimedialnych w nauczaniu mechatroniki samochodowej. Rozdział w monografii Nowoczesne Technologie w Dydaktyce Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2011. s. 120 – 129.

 17. Polakowski K.,  Tomography Visualization Methods for Monitoring Gases in the Automotive Systems, rozdział w monografii: New Trends and Developments in Automotive Industry, Edited by M. Chiaberge. INTECH 2011.  pp. 193 – 208.

 18. Fryśkowski B., Okoń B. Automotive Electrical Systems. Laboratory exercises.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013

 19. Jerzy Tokarzewski, „Poles and zeros in positive discrete-time linear systems”, rozdział w monografii pt."Advances in control theory and automation" dedykowanej prof. T. Kaczorkowi z okazji 80 Urodzin, Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2012; editors: M. Busłowicz, K. Malinowski; monografia wydana przez Komitet Automatyki i Robotyki PAN, str.275-282

 20. Jerzy Tokarzewski,  “A note on poles and zeros of positive continuous-time linear systems”, rozdział w monografii pt. "Advances in Electrical Engineering and Electrical Machines", wydanej w serii Lecture Notes in Electrical Engineering przez Springer Verlag, vol.134, rok 2011 (wydane w 2012), editor: Dehuai Zheng, str.1-9

 21. Bernard Fryśkowski, „Metoda pomiaru szerokości szczeliny samochodowej świecy zapłonowej przy zastosowaniu czujnika laserowego sterowanego komputerowo”, rozdział w monografii pt. Technologie Komputerowe w Rozwoju Nauki, Techniki i Edukacji, ISBN 978-83-7351-497-3, 2012, s. 33 – 41.

 22. Mazur J., Polakowski K.,  Podręcznik. Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji. Oficyna Wydawnicza PW. Warszawa 2012. Str. 393.