Politechnika Warszawska – Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych

 

 

KARTA  PROGRAMOWA

 

Przedmiotu:             Systemy Komputerowe w pojazdach samochodowych

 

 

KATALOG  PRZEDMIOTÓW  OBIERALNYCH

 

Specjalność: Mechatronika

 

1. Godziny tygodniowo

 

 

sem

W

C

P

L/K

 

1

-

-

1

 

 

2. Wymagane uprzednie przygotowanie

            *Matematyka – kurs podstawowy

            *Informatyka – kurs podstawowy

 

3. Treść wykładów

3.1 Analiza działania i sterowania wybranych systemów mikroprocesorowych (6h)

*układy komutacyjne – kodery, dekodery. Przetworniki A/C i C/A.
* Mikroprocesor, budowa i działanie. Sprzeganie mikroprocesora z urządzeniami zewnętrznymi. Przykłady zastosowań.
*Scalone układy sprzegające. Moduł transmisji szeregowej-8251.

 

3.2    Sieci komputerowe – protokoły komunikacyjne. (2h)
*Charakterystyka modelu ISO sieci komputerowych.
*Pakietowa transmisja danych. Typy protokołów i ich budowa
*Magistrala CAN. Standardy.

3.3    Zdalna komunikacja z pojazdem samochodowym. (6h)
* Charakterystyka systemów nawigacji samochodowej.System GPS, budowa, działanie.
* Transmisja danych GPRS w systemach nawigacyjnych.
*Bezprzewodowa transmisja danych Bloototh.
* Oprogramowanie sytemów nawigacyjnych i jego funkcjonalność.
* Charakterystyka wybranych urządzeń wchodzących w skład systemu nawigacji samochodowej. Przegląd urządzeń samochodowych współpracujących z satelitarnymi sieciami komputerowymi.

 

 

 

 

4. Treść cwiczeń laboratoryjnych.

4.1 Przegląd i analiza elektromaszynowych samochodowych układów wykonawczych.

4.1.1 sterowanie silnikiem skokowym

opracowanie algorytmu sterowania za pomocą mikrokontrolera 8051, zgodnie
 z poleceniem prowadzącego

4.1.2 Miernik temperatury

- symulacja pracy miernika w oparciu o mikrokontroler 8051, w odniesieniu
do wybranego układu wykonawczego opisanego w instrukcji.

4.1.3 Regulator oświetlenia

            - tyrystorowe sterowanie czasem świecenia żarówki w oparciu o mikrokontroler 8051

 

4.2 Sterowanie światłami na skrzyżowaniu

 w oparciu o mikrokontroler 8051 zgodnie z algorytmem podanym przez

prowadzącego.

 

4.3 Aplikacje sieci GPS/GSM/GPRS/Bloototh w technice motoryzacyjnej.

 

5. Literatura.

ad. 3.1

      * P.Misiurewicz, Układy mikroprocesorowe, WNT Warszawa, 1993

      * A.Niederliński, Mikroprocesory, mikrokomputery, mikrosystemy,WSiPWarszawa 1991

 

ad.3.2

      *A.Urbanek,Leksykon teleinformatyka, IDG Poland S.A., Wydanie I, Warszawa 2001

      *Praca zbiorowa,Vademecum teleinformatyka II, Sieci nowej generacji, technologie

      internetowe, metrologia sieciowa, IDG Poland S.A., wydanie I, Warszawa 2002

 

ad.3.3

      *J.Narkiewicz, GPS Globalny System Pozycyjny – budowa, działanie, zastosowanie,

      WKiŁ, Warszawa 2003

      *A.Herner, H.J.Riehl, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych,

      WKiŁ Warszawa 2003

 

Adresy internetowe:

 

1.       www.moomin.w.interia.pl

2.       www.dealer.net.pl

3.       www.blaupunkt.pl

4.       www.garmin.pl

5.       www.networld.pl

6.       www.man.rzeszow.pl

7.       www.prz.rzeszow.pl

8.       www.sp5xsc.eter.ariadna.pl

9.       www.navi.pl

10.   www.zsi.pwr.wroc.pl

 

11.   www.automapa.com.pl

12. www.e-mapa.pl

13.www.pl.tomshardware.com

14.www.autotransport.com.pl

15.   www.delphi.com

16.   www.motogazeta.mojeauto.pl

17.   www.bosch.pl

18.   www.drabpol.pl

19.   www.motonews.pl

20.www.vdodayton.com.pl